Centrum Kultury w Siennicy Różanej przyzwyczaiło mieszkańców całego regionu do poetyckich akcentów w swojej działalności. Co pewien czas mamy okazję wziąć do rąk nowy tomik wierszy rodzimego poety z obrazem wybranego artysty malarza na okładce. I choć poznawani w ten sposób poeci i plastycy z reguły zajmują się swoją sztuką amatorsko, to Andrzej David Misiura – czuwający nad redakcyjną stroną przedsięwzięcia – prowadzi tę wydawniczą i popularyzatorską działalność w pełni profesjonalnie. 

30 lipca 2017 roku w Centrum Kultury odbyła się promocja kolejnych tomików poetyckich, połączona z jubileuszem 20-lecia Żeńskiego Zespołu Ludowego „Sienniczanki”.  Tym razem do czytelników trafił zbiór wierszy Stanisława Chmielewskiego „Wierszowane wspomnienia” z reprodukcją obrazu Marioli Niewiadomskiej na okładce (tom 14 z cyklu Biblioteka „Ziarna”) i poezje Felicji Patyry „Srebrną snuję nić” z reprodukcją obrazu autorstwa bibliotekarza piszącego te słowa (tom 15). Był to już drugi tomik wierszy Stanisława Chmielewskiego, pierwszy „Węzeł losu” ukazał się w 2015 roku. Natomiast wiersze Felicji Patyry czytelnicy mogli poznać dzięki publikacjom w czasopismach regionalnych i antologiach. Jej debiutancki tomik opublikowany w 1986 roku nosił tytuł „Garstka pyłu”.

Natomiast 12 grudnia 2017 roku miała miejsce promocja zbioru wierszy Jana Miszczaka „Zielone serenady”, na okładkę którego obrazu użyczyła ponownie Mariola Niewiadomska (tom 16 z cyklu Biblioteka „Ziarna”). Autor był dotychczas bardziej znany w środowisku jako racjonalizator rolnictwa, gdyż od 1968 roku aż do emerytury pracował w miejscowym Państwowym Ośrodku Maszynowym. Wiersze pisał do przysłowiowej „szuflady”, pierwsze z nich ukazały się w „Ziarnie” w 2015 roku. Spotkanie promocyjne zyskało piękną oprawę. Oprócz poezji w interpretacji aktorów z Teatru Pokoleń, widzowie mogli też wysłuchać samego bohatera wieczoru, a także wziąć udział w tradycyjnym kiermaszu bożonarodzeniowym i obejrzeć spektakl „Powróćmy jak za dawnych lat” w wykonaniu Grupy Teatralno-Muzycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Krasnegostawu. Spektakl dostarczył wielu wzruszeń, podobnie jak wiersze, które trafiły do domów wszystkich gości. Do dobrego zwyczaju w Centrum Kultury należy bowiem obdarowywanie tomikami poezji każdego kto uczestniczy w spotkaniu.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej i Tomasz Kliszcz

 

Któż z nas nie zastanawia się od czasu do czasu: „Ciekawe, co też on/ona myśli?”. Jak świat światem marzymy o tym, aby wiedzieć o innych więcej niż wiemy. Cóż, strzeżcie się spełnionych marzeń, bo ciekawość wiedzie nie do nieba lecz wręcz przeciwnie. Z jednym wszakże wyjątkiem – gdy przenikamy ludzkie tajemnice ubezpieczani przez kreację literacką, stworzoną przez dociekliwego pisarza.

To właśnie umożliwiła czytelnikom Magda Stachula, która 27 lipca 2017 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie promowała swoją najnowszą powieść. Po „Idealnej” wydała thriller psychologiczny zatytułowany „Trzecia”. Bohaterka jest z zawodu psychoterapeutką i pewnego dnia przekonuje się, że wokół niej zaczynają dziać się niepokojące rzeczy – słyszy dźwięk flesza, ktoś ją śledzi, ktoś stoi pod drzwiami domu. Intryga rozwija się we własnym niepokojącym rytmie, równie ciekawy jest sposób opisu. Magda Stachula przenosi czytelnika w zamknięty świat myśli swoich bohaterów, wyznacza im bowiem role pierwszoosobowych narratorów powieści. Fabułę poznajemy przechodząc przez strumień świadomości kilku osób, obserwujących i oceniających wydarzenia niejednokrotnie w zupełnie odmienny sposób. Taki typ narracji nie pozwala czytelnikom na rozleniwienie, bo nawet jeśli na chwilę zapada emocjonalna cisza, to znaczy tylko, że znaleźli się w oku cyklonu.

Rozmowę z Magdą Stachulą poprowadziła Elżbieta Patyk – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Wręczyła też autorce kwiaty w podziękowaniu za miłe popołudnie z „Trzecią”. Do gratulacji przyłączyli się również – Wojciech Hryniewicz (Sekretarz Powiatu) i Krzysztof Gałan (Sekretarz Urzędu Miasta). 

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

 

II semestr w roku szkolnym 2016/2017 upłynął szczególnie pracowicie. Biblioteka włączyła się w działania zespołu ds. promocji, przygotowując udział w dorocznej Giełdzie Szkół organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. W dniach od 6 do 10 marca przez pięć dni uczniowie zachęcali młodszych kolegów z gimnazjów do wyboru dalszej edukacji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Sam udział w tym przedsięwzięciu poprzedzony był przygotowaniem młodzieży do wystąpienia i organizacją szkolnego stoiska promocyjnego. Między innymi opracowano tablicę informacyjną z kierunkami kształcenia i prezentację multimedialną na temat oferty szkoły, która następnie odtwarzana była podczas wizyt gimnazjalistów w Siennicy, Targów Edukacyjnych i wyjazdów promocyjnych. Z kolei w ramach przygotowań do Dni Otwartych w szkole – bibliotekarz zajął się opracowaniem i wydrukiem zaproszeń oraz plakatu, korektą treści ulotki reklamowej oraz wydrukiem jej pomniejszonej wersji na bieżące potrzeby, a także opracowaniem i wydrukiem zgłoszeń do konkursu (który był jedną z atrakcji). Podczas Dni Otwartych – 25 kwietnia – biblioteka była dostępna dla wszystkich gimnazjalistów. Poznali oni zbiór podręczników do nauczania zawodu (gwarantowanych przez szkołę każdemu pierwszoklasiście), a także nowości wydawnicze – popularne powieści młodzieżowe zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Poza tym w bibliotece powstała prezentacja multimedialna na temat historii szkoły (opracowana we współpracy z nauczycielem informatyki). Przeznaczono ją do odtworzenia podczas Zjazdu Absolwentów w kwietniu 2017 roku. W miesiąc później bibliotekarz przygotował uczniów i wystawę prac plastycznych do nagrania filmu promocyjnego, realizowanego w ramach akcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Rolnik szuka szkoły”. Opis tego wydarzenia znalazł się następnie w „Kurierze Lubelskim” (z 26 maja 2017 r.) i czasopiśmie „Ziarno” (2017 nr 44), podobnie jak relacja o współpracy szkoły ze stadniną w Białce nawiązanej w związku z wdrażaniem nowego zawodu (technik hodowca koni).

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ceni współpracę z rodzicami uczniów i z instytucjami pozaszkolnymi, m.in. takimi jak Centrum Kultury w Siennicy Różanej. To właśnie w ramach tej współpracy publikacje o szkole są stale obecne na łamach czasopisma „Ziarno”, zresztą współredagowanego przez nauczycieli, w tym nauczyciela bibliotekarza. Uczniowie mają też możliwość zaprezentowania swoich prac w siennickiej Galerii Maestro. 26 stycznia odbył się wernisaż Dominiki Zaj „Spojrzenia”. Z myślą o zwiedzających ekspozycję, sporządzono okolicznościowy katalog i plakat reklamujący wystawę. Dodatkowo rysunki Dominiki Zaj oraz wiesze Pauliny Repeć opublikowane zostały w czasopiśmie „Ziarno”. Bibliotekarz wziął także udział w pracach jury konkursu poetyckiego „Kocham, jak to łatwo powiedzieć” i w uroczystym podsumowaniu tego wydarzenia 21 lutego.

Działalność biblioteki w tym okresie, to nie tylko udział w działaniach promocyjnych i współpraca ze środowiskiem lokalnym. To również upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań oraz sukcesywna realizacja planu pracy biblioteki, w tym zajęć w ramach koła „Kalejdoskop kultury”. W II semestrze przygotowano kolejne ekspozycje tematyczne: „Najsłynniejszy mazurek w ojczyźnie” z okazji 90. rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem państwowym (dostępna od 8 marca) i „Konstytucja 3 maja” (od 27 kwietnia). Biblioteka była też współorganizatorem obchodów z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się 6 kwietnia 2017 roku na terenie szkoły. We współpracy z innymi nauczycielami opracowano scenariusz uroczystości „I tylko pamięć została”, wybrano materiał dźwiękowy do odtworzenia podczas części artystycznej i przygotowano rekwizyty, a także zaplanowano ceremonię złożenia kwiatów przy tablicy pamiątkowej umieszczonej przy Dębie Pamięci. W związku z obchodami opracowano  prezentację multimedialną oraz wystawę historyczną poświęconą por. Mieczysławowi Jędruszczakowi. W uroczystej akademii wziął udział przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie. Szczegółowy opis obchodów znajduje się na stronie internetowej szkoły i w czasopiśmie „Ziarno”. W czasie tej pracowitej wiosny 2017 roku bibliotekarz miał też okazję wystąpić z prelekcją na konferencji dla nauczycieli „Polubić czytanie – o możliwościach rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów” zorganizowanej 9 maja przez LSCDN i Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Biblioteka szkolna była w II semestrze organizatorem  szkolnego konkursu plastycznego „Fantastyczna Podróż” podsumowanego na zakończenie roku szkolnego. Miłym akcentem stało się też zwycięstwo w konkursie Lubelskiego Kuratora Oświaty na nazwę akcji promującej szkolnictwo zawodowe. Wzięło w nim udział sześć uczennic z Siennicy Różanej, swoje propozycje przygotowały w szkolnej bibliotece. Z hasłem „Zawodowy strzał w dziesiątkę” Wiktoria Dębicka zwyciężyła w skali całego województwa lubelskiego i odebrała nagrodę z rąk przedstawiciela Kuratorium podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 23 czerwca.

W końcu bibliotekarz mógł rozpocząć wakacje.

 

Tekst: Monika Nagowska

Niejeden nestor swoją energią może zaimponować młodzieży. Ten „Nestor” jest nie do pokonania – nie tylko pełen werwy, ale ma wciąż przed sobą przyszłość i wiele do zrobienia. W kolejnych 40 numerach redakcja przyzwyczaiła już czytelników do ciekawej zawartości, wysokiego poziomu tekstów i prac plastycznych, bogatej szaty graficznej i poprawnego, pięknego języka. Nad powstaniem kolejnych wydań pracuje redakcja w składzie: Andrzej David Misiura (redaktor naczelny), Tadeusz Andrzej Kiciński (zastępca redaktora naczelnego), Wiesław Krajewski (sekretarz redakcji) oraz Paweł Piłat i Zbigniew Atras. Z zespołem tym stale współpracuje szereg osób znanych w środowisku dzięki ciekawym nestorowym publikacjom. Poza pojedynczymi przypadkami promocja kolejnych numerów pisma odbywa się w jak zawsze gościnnej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie, przy ogromnym wsparciu dyrektor Elżbiety Patyk. Tradycyjnie każde ze spotkań rozpoczyna się od wernisażu prac plastycznych bohatera numeru – można je podziwiać w oryginale i… zabrać ze sobą do domu w postaci reprodukcji, będących ozdobą każdego „Nestora”.

Tym razem uroczystość z okazji 10 lat istnienia pisma (i wydania 40. numeru) odbyła się w Krasnostawskim Domu Kultury 20 czerwca 2017 roku. Otworzył ją dyrektor tej instytucji – Damian Kozyrski, następnie głos przekazał redaktorowi naczelnemu – Andrzejowi Davidowi Misiurze. Goście licznie przybyli na spotkanie prześledzili historię wydawania „Nestora”, przypomniano autorów publikujących w nim teksty oraz artystów, którzy udostępnili redakcji swoje prace. Imponująco wypadło zestawienie 40 okładek pisma, w tym najnowszej, na której dumnie wznosiła się uchwycona na fotografii Wieża Eiffla. Jubileuszowy numer „Nestora” miał też szczególne znaczenie dla dużej grupy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Jego publikacja zbiegła się bowiem ze stuleciem istnienia szkoły. Stąd temat przewodni w postaci historii liceum i opisu współczesnych dokonań oraz prezentacja malarstwa artystycznego absolwentów. Bohaterem numeru był ks. Tadeusz Stasiak, jego obrazy zostały wyeksponowane w sali Krasnostawskiego Domu Kultury podczas jubileuszu, a następnie w galerii Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

Redakcja „Nestora” w to niezwykłe czerwcowe popołudnie przyjmowała zasłużone gratulacje zarówno od władz samorządowych, burmistrza Hanny Mazurkiewicz, jak i władz wojewódzkich. Odznaczenia Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali z rąk kierownika Oddziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Andrzeja Leńczuka – Andrzej David Misiura, Tadeusz Andrzej Kiciński i Wiesław Krajewski. Okolicznościowy list skierowała do Redakcji poseł na Sejm RP Teresa Hałas.  

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie. Natomiast na zakończenie spotkania goście zostali poczęstowani tortem ufundowanym z okazji jubileuszu przez Urząd Miasta. Było więc uroczyście, artystycznie i ze smakiem. Dziękujemy Redakcji „Nestora” za 10 wspólnych lat, 40 numerów pisma wydrukowanego w 40 000 egzemplarzy. I… prosimy o więcej.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

 

9 maja 2017 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie odbyła się konferencja dla nauczycieli „Polubić czytanie… o możliwościach rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów”. Współorganizatorem wydarzenia było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie. Temat konferencji wynikał z kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017 (rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży). Konferencję otworzyła Małgorzata Lachowska (pełniąca obowiązki dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie) i Joanna Grochola (kierownik oddziału LSCDN w Chełmie).

 Przed 50 uczestnikami swoją koncepcję pracy z czytelnikami przedstawili następujący prelegenci: Beata Patkowska („Prezentacja metod i technik sprzyjających doskonaleniu kompetencji czytelniczych uczniów”), Katarzyna Kalita („Jak wykorzystać nowe technologie, aby zainteresować uczniów książką”), Jowita Mróz (Skuteczne formy promocji książki i czytelnictwa. Przegląd dobrych praktyk…”), Monika Nagowska („Biblioteczne zaczepki. Rzecz o kulturze czytelniczej w szkole ponadgimnazjalnej”). Konferencji towarzyszyły również warsztaty, m. in. na temat wykorzystania platformy LearningApps do rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów, prowadzone przez Joannę Sobańską.  Uczestnicy – głównie poloniści i bibliotekarze - mieli okazję obejrzeć wystawy towarzyszące wydarzeniu: „Kalendarz świąt intrygujących – książki na każdą okazję”, „Czytam? Oczywiście!”, „Lapbooki”, „Książki jednego autora – portrety malowane piórem”. Otrzymali także materiały dydaktyczne Ośrodka Rozwoju Edukacji i foldery z ofertą Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie