„Czytam i staję się wolny” – te słowa pochodzą z „Księgi niepokoju” portugalskiego pisarza Fernando Pessoi. To co miał na myśli doskonale rozumieją wszyscy miłośnicy książek, dla których czytanie to nie tylko drzwi prowadzące do wolności, ale często też sposób na życie i tego życia niezwykłe dopełnienie. W „Księdze niepokoju” znajduje się również przewrotne zdanie: „Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia”. I taką właśnie możliwość – ucieczki przed deszczowym, zimnym dniem – mieli uczestnicy Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

28 października 2017 roku grupa amatorów słowa pisanego – w tym bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie – wyruszyła z Krasnegostawu na tę największą imprezę wydawniczo-księgarską organizowaną od 1997 roku. Targi odbyły się już po raz 21. i ponieważ z każdym rokiem przyciągają coraz większą publiczność, tym razem odnotowano rekordowe zainteresowanie. W ciągu kilku dni przez wielką halę EXPO przewinęło się prawie 70 tysięcy miłośników książek, odwiedzili oni stoiska 700 wystawców i mieli okazje poznać 760 autorów. Gościem honorowym Targów była tym razem Francja, stad obecność reprezentantów francuskiego rynku wydawniczego, artystów i dyplomatów. Charakterystycznym akcentem targów były gigantyczne maskotki – bohaterowie znanego animowanego filmu „Było sobie życie”. Oprócz możliwości zakupu książek po atrakcyjnych cenach i spotkania ulubionych pisarzy, uczestnicy mogli otrzymać dedykacje cierpliwie wpisywane przez autorów. 28 października na targach gościła m.in. Camilla Läckberg (saga kryminalna o Fjällbace), a także Remigiusz Mróz (cykl kryminałów o komisarzu Forście i adwokat Chyłce z najnowszą książką „Oskarżenie”) i Zygmunt Miłoszewski (znany dzięki zekranizowanym powieściom „Uwikłanie” i „Ziarno prawdy” z najnowszą książką „Jak zawsze”). Oprócz tego wiele satysfakcji sprawiło spotkanie z takimi autorami, jak: Michał Rusinek („Pypcie na języku”), Małgorzata Kalicińska („Trzymaj się Mańka”), Adam Zagajewski („Wiersze wybrane”), Sylwia Chutnik („Smutek cinkciarza”) czy Wojciech Orliński („Lem – życie nie z tej ziemi”).

Był to dzień pełen literackich wrażeń, a dla każdego bibliotekarza – czas nieskrępowanej radości. Patrzeć na takie tłumy rozemocjonowanych czytelników, to rzecz bezcenna.

 

Tekst: Monika Nagowska

 

Fotografia oznacza „malowanie światłem” i takie właśnie malowane światłem obrazy zaprezentował w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie ks. dziekan Henryk Kapica 24 października 2017 roku. Na wystawie znalazło się 120 zdjęć wykonanych w pobliskim rezerwacie Wodny Dół. Wprowadzenia dokonała, jak zawsze niezawodna, Elżbieta Patyk – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Autor fotografii ze spokojem, ale też z wyczuwalną w głosie pasją mówił o pięknie natury ujętej zarówno z dalszej perspektywy, jak i w interesującym detalu. Wymieniał liczne gatunki roślin występujących w niemienickich lasach, z prawdziwym znawstwem rozprawiał o faunie i florze. Wspierał go w tym nadleśniczy Waldemar Czajka, który w swoim wystąpieniu podkreślił walory przyrodnicze regionu oraz unikalność rezerwatu Wodny Dół. W ten oto sposób pasje przyrodnicze splotły się tego popołudnia z artystycznymi. W wyborze zdjęć pomagała bowiem znana miłośnikom sztuki Bronisława Żuk, a spotkanie uświetniła poezja Stanisława Bojarczuka, którego sonety recytowały dziewczęta z Pracowni Teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie. W wernisażu uczestniczyło wielu gości, w tym reprezentanci władz samorządowych i Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – Jacek Jagiełło.

Nic też dziwnego, że ks. dziekan Henryk Kapica – pasjonat fotografii – w miesiąc później pojawił się w siennickiej szkole na prezentacji talentów przygotowanej w ramach Jesiennych Spotkań Artystycznych. Oprócz wystawy prac plastycznych, udostępniono też wielkoformatowe zdjęcia uczniów, które szczególnie zainteresowały gościa. Na pamiątkę spotkania otrzymał wydany przez szkolną bibliotekę tomik wierszy ucznia Sylwestra Filipczuka pt. „W mgnieniu oka”, którego okładkę zdobiło jedno ze zdjęć autorstwa Patrycji Zaworskiej. Prace uczniów dołączą do tych wykonanych przed rokiem i na stałe zostaną wyeksponowane w szkolnej galerii fotografii. Na wystawie znalazły się także prace konkursowe, które zgłoszono do powiatowego konkursu „Krasnostawskie, jakie cudne…” zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Z czterech uczestniczek dwie odniosły sukces – Agnieszka Dąbska zdobyła I miejsce, a Patrycja Zaworska – miejsce III. Więcej na temat Jesiennych Spotkań Artystycznych i udziale w konkursie fotograficznym można przeczytać na szkolnej stronie internetowej.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

 

22 sierpnia 2017 roku odbyła się promocja najnowszego numeru Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno”, współredagowanego przez nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Pismo jest również miejscem publikacji uczniowskich utworów poetyckich i prac plastycznych, zamieszcza relacje ze szkolnych wydarzeń i przybliża postać patrona szkoły - Augusta Cieszkowskiego. W prezentowanym numerze znalazły się m.in. wiersze nagrodzone w konkursie walentynkowym „Kocham, jak to łatwo powiedzieć…”, w którym uczennica Aleksandra Rozwałko zdobyła III miejsce za utwór „Młodzieńcza miłość”. Czytelnicy mogli udać się na czwarty z kolei „Spacerek z Augustem”, czyli wycieczkę szlakiem miejsc związanych z patronem szkoły. Tym razem opisano kościół w Surhowie ufundowany przez Pawła Cieszkowskiego i Zofię z Kickich Cieszkowską, rodziców Augusta. Poza tym ukazały się artykuły na temat działalności szkoły: „Technik hodowca koni – zawód dla ludzi z pasją”, „Tradycyjnie i ze smakiem od 20 lat”, „I tylko pamięć została” oraz „Rolnik szuka… szkoły”. Po raz pierwszy opublikowano obszerne kalendarium, czyli przegląd wydarzeń na terenie gminy Siennica Różana i kulturalnych imprez, w których sienniczanie uczestniczyli w przeciągu ostatnich 8 miesięcy (niemal 190 pozycji). Swoje obrazy w najnowszym numerze oraz w Galerii Maestro (gdzie odbywała się promocja połączona z wernisażem) prezentowała Maria Rutkowska, pochodząca ze Stójła, a obecnie mieszkająca w Chełmie. Natomiast z okładki na czytelników spogląda ze zdjęcia Strefa Wokalna Centrum Kultury w Siennicy Różanej, czyli śpiewająca młodzież. Dla gości zaśpiewał Wojciech Dziedzic. Ze swoim recitalem wystąpił także Edward Słotwiński.

Minęły dwa tygodnie od promocji „Ziarna”, a Siennica znowu nabrała kulturalnego rozpędu. 6 września 2017 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się Kongres Kultury Województwa Lubelskiego, na który prezentację dorobku kulturalnego przygotowali wystawcy z terenu całego województwa. Powiat krasnostawski reprezentowany był przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej i przez stałego współpracownika siennickich animatorów – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Na przygotowanej wspólnie ekspozycji uczestnicy kongresu mogli obejrzeć najnowsze i archiwalne numery „Ziarna” i „Nestora”, tomiki poetyckie i publikacje okolicznościowe wydawane w Siennicy Różanej, materiały reklamowe szkoły, foldery, plakaty. Odtwarzano też prezentacje multimedialne dokumentujące wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie gminy w ostatnich latach, a także działalność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Szczególną ozdobą stoiska były prace uczniów – wielkoformatowe fotografie oraz rysunki, które wzbudziły żywe zainteresowanie zwiedzających. Siennica Różana zaprezentowała się jako aktywna gmina o bogatym dorobku kulturalnym (w której poprzez współdziałanie można organizować wielkie przedsięwzięcia) oraz jako miejsce ambitnych inicjatyw realizowanych na wysokim poziomie. Takie właśnie opinie przeważały wśród osób licznie odwiedzających stoisko. Na kongresie gościli dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele świata nauki, a także twórcy i odbiorcy kultury zainteresowani wymianą poglądów, szukający inspiracji do działania i dzielący się własnymi doświadczeniami. Siennicę Różaną w pierwszym dniu kongresu reprezentowali: Andrzej David Misiura (Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej) wraz z Eweliną Matczuk i Karoliną Herbut oraz - z ramienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej - Monika Nagowska.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej

 

Centrum Kultury w Siennicy Różanej przyzwyczaiło mieszkańców całego regionu do poetyckich akcentów w swojej działalności. Co pewien czas mamy okazję wziąć do rąk nowy tomik wierszy rodzimego poety z obrazem wybranego artysty malarza na okładce. I choć poznawani w ten sposób poeci i plastycy z reguły zajmują się swoją sztuką amatorsko, to Andrzej David Misiura – czuwający nad redakcyjną stroną przedsięwzięcia – prowadzi tę wydawniczą i popularyzatorską działalność w pełni profesjonalnie. 

30 lipca 2017 roku w Centrum Kultury odbyła się promocja kolejnych tomików poetyckich, połączona z jubileuszem 20-lecia Żeńskiego Zespołu Ludowego „Sienniczanki”.  Tym razem do czytelników trafił zbiór wierszy Stanisława Chmielewskiego „Wierszowane wspomnienia” z reprodukcją obrazu Marioli Niewiadomskiej na okładce (tom 14 z cyklu Biblioteka „Ziarna”) i poezje Felicji Patyry „Srebrną snuję nić” z reprodukcją obrazu autorstwa bibliotekarza piszącego te słowa (tom 15). Był to już drugi tomik wierszy Stanisława Chmielewskiego, pierwszy „Węzeł losu” ukazał się w 2015 roku. Natomiast wiersze Felicji Patyry czytelnicy mogli poznać dzięki publikacjom w czasopismach regionalnych i antologiach. Jej debiutancki tomik opublikowany w 1986 roku nosił tytuł „Garstka pyłu”.

Natomiast 12 grudnia 2017 roku miała miejsce promocja zbioru wierszy Jana Miszczaka „Zielone serenady”, na okładkę którego obrazu użyczyła ponownie Mariola Niewiadomska (tom 16 z cyklu Biblioteka „Ziarna”). Autor był dotychczas bardziej znany w środowisku jako racjonalizator rolnictwa, gdyż od 1968 roku aż do emerytury pracował w miejscowym Państwowym Ośrodku Maszynowym. Wiersze pisał do przysłowiowej „szuflady”, pierwsze z nich ukazały się w „Ziarnie” w 2015 roku. Spotkanie promocyjne zyskało piękną oprawę. Oprócz poezji w interpretacji aktorów z Teatru Pokoleń, widzowie mogli też wysłuchać samego bohatera wieczoru, a także wziąć udział w tradycyjnym kiermaszu bożonarodzeniowym i obejrzeć spektakl „Powróćmy jak za dawnych lat” w wykonaniu Grupy Teatralno-Muzycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Krasnegostawu. Spektakl dostarczył wielu wzruszeń, podobnie jak wiersze, które trafiły do domów wszystkich gości. Do dobrego zwyczaju w Centrum Kultury należy bowiem obdarowywanie tomikami poezji każdego kto uczestniczy w spotkaniu.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej i Tomasz Kliszcz

 

Któż z nas nie zastanawia się od czasu do czasu: „Ciekawe, co też on/ona myśli?”. Jak świat światem marzymy o tym, aby wiedzieć o innych więcej niż wiemy. Cóż, strzeżcie się spełnionych marzeń, bo ciekawość wiedzie nie do nieba lecz wręcz przeciwnie. Z jednym wszakże wyjątkiem – gdy przenikamy ludzkie tajemnice ubezpieczani przez kreację literacką, stworzoną przez dociekliwego pisarza.

To właśnie umożliwiła czytelnikom Magda Stachula, która 27 lipca 2017 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie promowała swoją najnowszą powieść. Po „Idealnej” wydała thriller psychologiczny zatytułowany „Trzecia”. Bohaterka jest z zawodu psychoterapeutką i pewnego dnia przekonuje się, że wokół niej zaczynają dziać się niepokojące rzeczy – słyszy dźwięk flesza, ktoś ją śledzi, ktoś stoi pod drzwiami domu. Intryga rozwija się we własnym niepokojącym rytmie, równie ciekawy jest sposób opisu. Magda Stachula przenosi czytelnika w zamknięty świat myśli swoich bohaterów, wyznacza im bowiem role pierwszoosobowych narratorów powieści. Fabułę poznajemy przechodząc przez strumień świadomości kilku osób, obserwujących i oceniających wydarzenia niejednokrotnie w zupełnie odmienny sposób. Taki typ narracji nie pozwala czytelnikom na rozleniwienie, bo nawet jeśli na chwilę zapada emocjonalna cisza, to znaczy tylko, że znaleźli się w oku cyklonu.

Rozmowę z Magdą Stachulą poprowadziła Elżbieta Patyk – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Wręczyła też autorce kwiaty w podziękowaniu za miłe popołudnie z „Trzecią”. Do gratulacji przyłączyli się również – Wojciech Hryniewicz (Sekretarz Powiatu) i Krzysztof Gałan (Sekretarz Urzędu Miasta). 

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie