Z Augustem Cieszkowskim – patronem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – związana jest całkiem pokaźna ilość miejsc, faktów, wydarzeń, publikacji i tajemnic. To inspiruje do rozważań i do podążania śladami przeszłości. Okazji do spacerów z Augustem jest na tyle dużo i zapowiadają się tak niezwykle, że krok po kroku powstać z nich może całkiem długa opowieść. Niełatwo ją będzie przełożyć na papier, ale to i tak najkrótsza droga, by Augusta poznać i zrozumieć. Nasza przechadzka odbędzie się więc etapami i niespiesznie...
      
Spotkanie pod jońskimi kolumnami (cz. 1) - pobierz
Przechadzka szlakiem antycznych opowieści (cz. 2) - pobierz
Spacer malowaną ścieżką przez epoki (cz. 3) - pobierz

Aleja Filozofów to niezwykła pamiątka po dawnym właścicielu Wierzenicy – Auguście Cieszkowskim – myślicielu znanym w całej XIX-wiecznej Europie. Nieprzypadkowo nosi imię „filozofów” w liczbie mnogiej, gdyż tym uroczym leśnym traktem przechadzało się ich co najmniej dwóch – oprócz Cieszkowskiego również jego przyjaciel poeta-filozof – Zygmunt Krasiński. Po przeszło 150 latach aktywność współcześnie mieszkających tu regionalistów sprawiła, że aleja ponownie nabrała szczególnego charakteru. W wyniku połączenia sił Nadleśnictwa Babki, parafii Wierzenica i zespołu redakcyjnego czasopisma „Wierzeniczenia” – Aleja Filozofów z roku na rok piękniała i stawała się coraz bardziej przyjazna spacerowiczom. Uporządkowano drzewostan, dokonano nowych nasadzeń, zaopatrzono je w tabliczki informacyjne i planszę ze szczegółowym opisem, wybudowano miejsce do biesiadowania i odpoczynku. Odwiedzający słynną aleję mogli dowiedzieć się wielu interesujących faktów, odpocząć i odnaleźć tu ducha dawno minionej epoki. Teraz pojawiła się okazja, by pobyt w tym miejscu miał też wymiar mistyczny. 10 listopada 2016 roku ks. Przemysław Kompf w obecności  Ewy Jarosławy i Włodzimierza Buczyńskich,  nadleśniczego Nadleśnictwa Babki Mieczysława Kasprzyka, władz lokalnych, obecnych właścicieli Dworu Wierzenica, reprezentantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz mieszkańców  – poświęcił ustawioną w alei kapliczkę. Umieszczono w niej płaskorzeźbę z postacią Madonny z małym Jezusem, tzw. „Madonnę ze szczygłem” znaną z obrazu, który został odnaleziony w zrujnowanym niegdyś dworze Cieszkowskiego. Dziś dwór zachwyca odrestaurowanymi wnętrzami i można w nim obejrzeć oryginalny obraz. Rzeźbiona w drewnie „Madonna ze szczygłem” będzie zaś czuwała nad miłośnikami leśnych przechadzek.

Tekst: Monika Nagowska
Fotografie: Włodzimierz Buczyński i Monika Nagowska

21 września 2016 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w obchodach 70-lecia Domu Pomocy Społecznej w Surhowie. Szkołę z tą placówką połączyła niezwykła postać Augusta Cieszkowskiego –patrona siennickiej szkoły, a zarazem dawnego właściciela pałacu w Surhowie, który obecnie służy mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej. Współpraca została zapoczątkowana w czasie ubiegania się o imię Cieszkowskiego w 2013 roku.


Obchody rozpoczęto polową mszą św. sprawowaną przez ks. kan. Edwarda Łatkę i ks. kan. Romana Skowrona. Po mszy przed zgromadzonymi gośćmi wystąpiła Monika Łukasik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Surhowie. Na jubileuszu był obecny przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego – Agnieszka Skubis-Rafalska (Wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej). Przybył także reprezentant Urzędu Marszałkowskiego - Ryszard Staśczak (Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej). W uroczystościach uczestniczyła również Beata Fałda (Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie) oraz gospodarze powiatu krasnostawskiego, czyli Janusz Szpak (Starosta Krasnostawski) i członkowie Zarządu Powiatu – Elżbieta Makuch i Marcin Zając. Obecna była Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz i Wójt Gminy Kraśniczyn Małgorzata Sapieha oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Waldemar Fedorowicz, dyrektorzy zaprzyjaźnionych jednostek z terenu województwa, pracownicy i podopieczni. Wśród gości honorowych znaleźli się państwo Ewa Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy – znawcy życia i działalności Augusta Cieszkowskiego. Zaprezentowali sylwetkę i dokonania dawnego właściciela pałacu, historię tej niezwykłej budowli oraz podkreślili związki Cieszkowskich z Lubelszczyzną. Dodatkową atrakcją dla widzów był imponujący materiał ikonograficzny przygotowany na potrzeby wystąpienia. W ramach spotkania widzowie poznali także historię Domu Pomocy Społecznej i obejrzeli prezentację multimedialną opracowaną przez pracowników jednostki. Po gratulacjach i przemówieniach gości oraz podziękowaniach dla sponsorów, uczestnicy obchodów jubileuszowych udali się na poczęstunek i „urodzinowy” tort udekorowany charakterystyczną sylwetką surhowskiego pałacu. Podczas uroczystości oprawę muzyczną mszy zapewniła schola pod kierunkiem Jadwigi Litkowskiej, zaś atrakcją dalszej części obchodów był występ Oliwii Burdan – utalentowanej młodej wokalistki o niespotykanym głosie.
      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego był reprezentowany na uroczystości przez dyrektora Jacka Jagiełłę oraz Monikę Nagowską.Tekst: Monika Nagowska
Fotografie: Włodzimierz Buczyński

20 września 2016 r. w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej gościli państwo Ewa Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy. To znani w całym kraju znawcy życia i działalności patrona szkoły Augusta Cieszkowskiego. Imię tego XIX-wiecznego filozofa, naukowca, reformatora rolnictwa i oświaty rolniczej szkoła przyjęła w 2014 roku z okazji jubileuszu 50-lecia. Od tego czasu idee Cieszkowskiego towarzyszą uczniom i nauczycielom, w szkole gromadzone są materiały na temat patrona, zadbano o rozpowszechnianie jego dokonań w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Spotkanie państwa Buczyńskich z uczniami okazało się nadzwyczaj udane. Młodzieży towarzyszyli: dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik, kierownik internatu Dawid Jaruga oraz Monika Nagowska, Joanna Troć, Katarzyna Rysak i Marian Sawicki. Prelegenci przygotowali bogaty materiał ilustracyjny, w tym skany dokumentów, fotografie archiwalne i ryciny, zdjęcia miejsc związanych z osobą patrona i dziejami jego rodu. W rytm wyświetlania kolejnych ilustracji toczyła się barwna opowieść o życiu tego wielkiego Polaka oraz o obchodach Roku Augusta Cieszkowskiego. Opowieść tym ciekawsza, że wzbogacona licznymi anegdotami i ujęta w atrakcyjną formę przekazu. Na zakończenie odbył się konkurs na temat Cieszkowskiego - „sprawdzian” wiadomości przekazanych podczas prelekcji. Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzieliła Paulina Repeć z klasy II Technikum. Otrzymała w nagrodę numer specjalny „Wieści Akademickich” poświęcony Augustowi Cieszkowskiemu, wydany z okazji 200 rocznicy jego urodzin. W wydawnictwie tym można przeczytać cykl doskonałych artykułów państwa Buczyńskich „Śladami Augusta Cieszkowskiego na Lubelszczyźnie” oraz nieco żartobliwą relację o tym, jak siennicka szkoła ubiegała się o zacnego patrona. Znalazły się tu również reprodukcje plansz z wystawy jubileuszowej. Podczas spotkania zaprezentowano też inne publikacje autorstwa gości. Można z nich korzystać - podobnie jak z wielu innych źródeł wiedzy o patronie - w szkolnej bibliotece.

Przygotowaniem spotkania zajął się nauczyciel bibliotekarz Monika Nagowska we współpracy z wychowawcą Joanną Troć. Państwo Buczyńscy zdobyli sympatię słuchaczy, patron szkoły stanie się dzięki ich opowieści nie tylko bardziej znany, ale też... bliższy.

Tekst: Monika Nagowska
Fotografie: Kamil Chuszcza

 

W czasie poprzedzającym wielkie jubileuszowe uroczystości stanowili zgrany zespół. Tercet wyśmienity choć nie-egzotyczny: Ewa Jarosława Buczyńska, Włodzimierz Buczyński i właśnie on – Henryk Błachnio. Wszyscy zakochani w pięknej wierzenickiej okolicy i nade wszystko ceniący dokonania bohatera przygotowywanego przez nich albumu – Augusta Cieszkowskiego. Henryk Błachnio jest autorem fotografii stanowiących ilustrację dla tej arcyciekawej opowieści o dawnym właścicielu Wierzenicy. Zapewne zdjęcia, na których on sam został uwieczniony, stanowią nieznaczny ułamek wielkiego zbioru fotografii, jakie wykonał w ciągu swojego życia. Podczas jubileuszu, na chwilę przed publiczną prezentacją wydawnictwa, aparat uchwycił jego spojrzenie - siedzi obok Ewy Jarosławy Buczyńskiej wśród zaproszonych gości w sali Dworu Wierzenica. Włodzimierza tylko dlatego nie ma z nimi, bo właśnie stoi po drugiej stronie obiektywu.

Henryk Błachnio zmarł niespełna dwa lata później - 4 września 2016 roku.


Z nieodłącznym aparatem fotograficznym w ręku towarzyszył uczestnikom ważnych wydarzeń w Wierzenicy czy Swarzędzu, przemierzał też dalekie kraje – Chiny, Nepal, Kenię. Jego odejście jest jak daleka podróż poza krańce znanego nam świata. Niech pocieszeniem dla przyjaciół będzie to, że Henryk Błachnio szczęśliwie nie da o sobie zapomnieć. Każde z jego zdjęć będzie przypominało o swoim autorze. Również te zamieszczone w albumie „Hr. August Cieszkowski”. To one jako pierwsze przyciągają wzrok i przemawiają do wszystkich, którzy sięgnęli po tę publikację. Zanim czytelnik zacznie czytać - najpierw chłonie piękno artystycznych fotografii. Dziękujemy.


Monika Nagowska