Najpierw jeden z dwunastu, potem jeden z sześciu. Choć kandydatów na patrona Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej było wielu – wybrano właśnie jego. Na początku lat 40-tych XIX wieku mieszkał w pobliskim Surhowie. Miał plany związane z majątkiem i pałacem pobudowanym przez rodziców – Pawła i Zofię. Wicher historii wiejący ze wschodu, czyli od strony carskiego imperium, zaniósł go jednak do Wierzenicy w Wielkim Księstwie Poznańskim. Tam dopiero August Cieszkowski w pełni rozwinął skrzydła i dał się poznać jako człowiek ze wszech miar nieprzeciętny. Przynajmniej w taki sposób przedstawiano go w wielu opracowaniach, sukcesywnie odkrywanych przez członków kapituły, którzy podjęli się objaśnienia całej społeczności szkolnej – kim był ten dawny mieszkaniec ziemi krasnostawskiej.

Podstawowa trudność polegała na tym, że bogaty życiorys kandydata wymykał się wszelkim klasyfikacjom. August Cieszkowski był zarazem filozofem, ekonomistą, reformatorem oświaty i rolnictwa, naukowcem, historykiem, rolnikiem, leśnikiem oraz posłem, patriotą, inicjatorem wielkich przedsięwzięć naukowo-patriotycznych, jak i założycielem pierwszego w Wielkopolsce kółka rolniczego. Interesował się zarówno abstrakcyjnymi pojęciami z dziedziny filozofii i teologii, jak też sposobem nawożenia roli oraz zastosowaniem nowoczesnych maszyn w rolnictwie, fotografii w astronomii oraz elektryczności... we wszystkich możliwych dziedzinach życia. Rozległość zainteresowań, dociekliwość i pracowitość kandydata zrobiły wielkie wrażenie i uczyniły z niego faworyta w chwili, gdy planowano uroczysty chrzest szkoły na 50-lecie jej działalności. Nieocenioną pomoc zaoferowali wówczas państwo Ewa Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy, którzy w wielkopolskiej Wierzenicy wspólnie z podobnymi im pasjonatami dbają o spuściznę wielkiego Polaka. Szczerze ucieszyli się z inicjatywy nadania imienia szkole, gdyż dzięki temu Cieszkowski symbolicznie wracał na Lubelszczyznę. A to z kolei dawało szansę, by go tu poznano i doceniono. Okazja ku temu była szczególna, gdyż właśnie na 2014 rok przypadła 200 rocznica urodzin Cieszkowskiego i 120 rocznica jego śmierci. W połączeniu z 50-leciem siennickiej szkoły dało to piękną okazję do świętowania. Taka zbieżność nie mogła być przypadkowa. Postanowiono sprowadzić Augusta Cieszkowskiego do Siennicy Różanej.

Mimo mnóstwa zajęć związanych z rokiem jubileuszowym, jakich podjęli się państwo Buczyńscy u siebie w Wielkopolsce – między Wierzenicą i Siennicą trwała wymiana wiadomości, pomysłów, publikacji. W samej zaś szkole realizowano szereg zadań związanych z postacią przyszłego patrona zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. O kolejnych działaniach szkoła informowała zarówno na swojej stronie internetowej, jak i kolejnych numerach „Ziarna”. W końcu po intensywnej kampanii wyborczej August Cieszkowski został patronem siennickiej szkoły 14 czerwca 2014 roku podczas jubileuszu 50-lecia placówki. Obecni na uroczystości państwo Buczyńscy nie kryli dumy z tego faktu.

 

Jubileusz w Wierzenicy

Konferencja naukowa

"Wieści" z Poznania

Siennickie Augustynki