Centrum Kultury w Siennicy Różanej przyzwyczaiło mieszkańców całego regionu do poetyckich akcentów w swojej działalności. Co pewien czas mamy okazję wziąć do rąk nowy tomik wierszy rodzimego poety z obrazem wybranego artysty malarza na okładce. I choć poznawani w ten sposób poeci i plastycy z reguły zajmują się swoją sztuką amatorsko, to Andrzej David Misiura – czuwający nad redakcyjną stroną przedsięwzięcia – prowadzi tę wydawniczą i popularyzatorską działalność w pełni profesjonalnie. 

30 lipca 2017 roku w Centrum Kultury odbyła się promocja kolejnych tomików poetyckich, połączona z jubileuszem 20-lecia Żeńskiego Zespołu Ludowego „Sienniczanki”.  Tym razem do czytelników trafił zbiór wierszy Stanisława Chmielewskiego „Wierszowane wspomnienia” z reprodukcją obrazu Marioli Niewiadomskiej na okładce (tom 14 z cyklu Biblioteka „Ziarna”) i poezje Felicji Patyry „Srebrną snuję nić” z reprodukcją obrazu autorstwa bibliotekarza piszącego te słowa (tom 15). Był to już drugi tomik wierszy Stanisława Chmielewskiego, pierwszy „Węzeł losu” ukazał się w 2015 roku. Natomiast wiersze Felicji Patyry czytelnicy mogli poznać dzięki publikacjom w czasopismach regionalnych i antologiach. Jej debiutancki tomik opublikowany w 1986 roku nosił tytuł „Garstka pyłu”.

Natomiast 12 grudnia 2017 roku miała miejsce promocja zbioru wierszy Jana Miszczaka „Zielone serenady”, na okładkę którego obrazu użyczyła ponownie Mariola Niewiadomska (tom 16 z cyklu Biblioteka „Ziarna”). Autor był dotychczas bardziej znany w środowisku jako racjonalizator rolnictwa, gdyż od 1968 roku aż do emerytury pracował w miejscowym Państwowym Ośrodku Maszynowym. Wiersze pisał do przysłowiowej „szuflady”, pierwsze z nich ukazały się w „Ziarnie” w 2015 roku. Spotkanie promocyjne zyskało piękną oprawę. Oprócz poezji w interpretacji aktorów z Teatru Pokoleń, widzowie mogli też wysłuchać samego bohatera wieczoru, a także wziąć udział w tradycyjnym kiermaszu bożonarodzeniowym i obejrzeć spektakl „Powróćmy jak za dawnych lat” w wykonaniu Grupy Teatralno-Muzycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Krasnegostawu. Spektakl dostarczył wielu wzruszeń, podobnie jak wiersze, które trafiły do domów wszystkich gości. Do dobrego zwyczaju w Centrum Kultury należy bowiem obdarowywanie tomikami poezji każdego kto uczestniczy w spotkaniu.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej i Tomasz Kliszcz