22 sierpnia 2017 roku odbyła się promocja najnowszego numeru Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno”, współredagowanego przez nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Pismo jest również miejscem publikacji uczniowskich utworów poetyckich i prac plastycznych, zamieszcza relacje ze szkolnych wydarzeń i przybliża postać patrona szkoły - Augusta Cieszkowskiego. W prezentowanym numerze znalazły się m.in. wiersze nagrodzone w konkursie walentynkowym „Kocham, jak to łatwo powiedzieć…”, w którym uczennica Aleksandra Rozwałko zdobyła III miejsce za utwór „Młodzieńcza miłość”. Czytelnicy mogli udać się na czwarty z kolei „Spacerek z Augustem”, czyli wycieczkę szlakiem miejsc związanych z patronem szkoły. Tym razem opisano kościół w Surhowie ufundowany przez Pawła Cieszkowskiego i Zofię z Kickich Cieszkowską, rodziców Augusta. Poza tym ukazały się artykuły na temat działalności szkoły: „Technik hodowca koni – zawód dla ludzi z pasją”, „Tradycyjnie i ze smakiem od 20 lat”, „I tylko pamięć została” oraz „Rolnik szuka… szkoły”. Po raz pierwszy opublikowano obszerne kalendarium, czyli przegląd wydarzeń na terenie gminy Siennica Różana i kulturalnych imprez, w których sienniczanie uczestniczyli w przeciągu ostatnich 8 miesięcy (niemal 190 pozycji). Swoje obrazy w najnowszym numerze oraz w Galerii Maestro (gdzie odbywała się promocja połączona z wernisażem) prezentowała Maria Rutkowska, pochodząca ze Stójła, a obecnie mieszkająca w Chełmie. Natomiast z okładki na czytelników spogląda ze zdjęcia Strefa Wokalna Centrum Kultury w Siennicy Różanej, czyli śpiewająca młodzież. Dla gości zaśpiewał Wojciech Dziedzic. Ze swoim recitalem wystąpił także Edward Słotwiński.

Minęły dwa tygodnie od promocji „Ziarna”, a Siennica znowu nabrała kulturalnego rozpędu. 6 września 2017 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się Kongres Kultury Województwa Lubelskiego, na który prezentację dorobku kulturalnego przygotowali wystawcy z terenu całego województwa. Powiat krasnostawski reprezentowany był przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej i przez stałego współpracownika siennickich animatorów – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Na przygotowanej wspólnie ekspozycji uczestnicy kongresu mogli obejrzeć najnowsze i archiwalne numery „Ziarna” i „Nestora”, tomiki poetyckie i publikacje okolicznościowe wydawane w Siennicy Różanej, materiały reklamowe szkoły, foldery, plakaty. Odtwarzano też prezentacje multimedialne dokumentujące wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie gminy w ostatnich latach, a także działalność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Szczególną ozdobą stoiska były prace uczniów – wielkoformatowe fotografie oraz rysunki, które wzbudziły żywe zainteresowanie zwiedzających. Siennica Różana zaprezentowała się jako aktywna gmina o bogatym dorobku kulturalnym (w której poprzez współdziałanie można organizować wielkie przedsięwzięcia) oraz jako miejsce ambitnych inicjatyw realizowanych na wysokim poziomie. Takie właśnie opinie przeważały wśród osób licznie odwiedzających stoisko. Na kongresie gościli dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele świata nauki, a także twórcy i odbiorcy kultury zainteresowani wymianą poglądów, szukający inspiracji do działania i dzielący się własnymi doświadczeniami. Siennicę Różaną w pierwszym dniu kongresu reprezentowali: Andrzej David Misiura (Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej) wraz z Eweliną Matczuk i Karoliną Herbut oraz - z ramienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej - Monika Nagowska.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej