Biblioteka zapewnia młodzieży dostęp do informacji o wydarzeniach kulturalnych i nowościach wydawniczych oraz stwarza warunki do rozwijania wyobraźni i wrażliwości estetycznej. Uczniowie mogą opublikować tu swoje wiersze lub ćwiczyć umiejętności plastyczne i udostępnić swoje prace na forum szkoły i poza nią. Oferta adresowana jest nie tylko do młodzieży uzdolnionej plastycznie. Za równie ważne uznajemy stworzenie możliwości rozwoju tym uczniom, którzy są zainteresowani szeroko pojętą kulturą i twórczym rozwiązywaniem problemów.

 Główne cele edukacji kulturalnej prowadzonej przez bibliotekę to:

 • rozwijanie wyobraźni twórczej,
 • kształtowanie zainteresowań różnymi dziedzinami kultury,
 • zachęcanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu.

 Przy bibliotece działa koło „Kalejdoskop kultury”. Podczas zajęć powstało wiele prac plastycznych i kompozycji oraz ekspozycje tematyczne poświęcone m.in. wielkim postaciom ze świata literatury, pamiętnym wydarzeniom historycznym. Młodzież rozwija w ten sposób kulturę czytelniczą i zainteresowania plastyczne. Praca biblioteki jest również ukierunkowana na przybliżanie zagadnień związanych z regionem. Na bieżąco uzupełniany jest dział „Regionalia”, w którym gromadzone są publikacje dotyczące środowiska lokalnego. Biblioteka pozyskuje także bezpłatne materiały na temat lokalnych wydarzeń kulturalnych i społecznych. Oferuje czytelnikom wydawnictwa regionalne, w tym publikacje autorów, wywodzących się ze środowiska gminy Siennica Różana i powiatu krasnostawskiego.

 Kontynuując dobre szkolne tradycje biblioteka prowadzi współpracę z:

 • Centrum Kultury w Siennicy Różanej,
 • Biblioteką Publiczną im. Ryszarda Kapuścińskiego w Siennicy Różanej,
 • Urzędem Gminy w Siennicy Różanej,
 • Powiatową Biblioteką Publiczną w Krasnymstawie,
 • Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie,
 • redakcją czasopisma społeczno-kulturalnego „Ziarno”,
 • redakcją czasopisma artystycznego „Nestor”,
 • redakcją „Wierzeniczeń” – czasopisma popularyzującego dokonania Augusta Cieszkowskiego (patrona szkoły),
 • redakcją „Wieści Akademickich” - czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu