W Siennicy Różanej narodził się niejeden poeta. Dlatego nie dziwią kolejne publikacje w ramach Biblioteki „Ziarna”. Osiemnasta z kolei to zbiór wierszy Apolonii Proskury zatytułowany „Spod brwi strzechy”. Tomik obejmuje 84 wiersze i jest trzecią książką tej autorki. Poprzednio opublikowano „Na tle ciszy” (1987 r.) i „Do Mickiewicza” (1988 r.). Apolonia Proskura urodziła się w 1907 r. w Siennicy Różanej i tu spędziła niemal całe swoje życie. Zmarła w Domu Pomocy Społecznej w Surhowie w 1994 r. Należała do grupy literackiej Klubu Twórców Ludowych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Siennickiej. Debiutowała w czasopiśmie „Ziarno” w 1983 r. Na tom „Spod brwi strzechy” złożyły się utwory z pierwszego zbioru Apolonii Proskury oraz wiersze ocalone przez nauczycielkę języka polskiego – obecnego Rektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej – Annę Fornal. Poezje te czekały na publikację w dwóch zeszytach, obecnie zyskały piękną oprawę graficzną, gdyż obrazu na okładkę użyczyła Maria Rutkowska.
      Wyborem wierszy i redakcją tomu zajął się Andrzej David Misiura. On też jest autorem posłowia. Korektę wykonały – Anna Kowalska i Monika Nagowska. Tomik jest dostępny w szkolnej bibliotece, podobnie jak inne wydawnictwa przygotowywane we współpracy z Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Tekst: Monika Nagowska

      25 czerwca 2018 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z autorami książki „Dzieje kościoła i parafii pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie”. Na spotkanie przybył ks. prałat Henryk Kapica, z którym autorzy współpracowali podczas pisania książki, a także przedstawiciele władz samorządowych, ludzie kultury, sponsorzy. Co ciekawe, książka powstała z inicjatywy uczniów – Jakuba Kalmana i Weroniki Czyżyckiej z Koła Miłośników Biblioteki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie. Napisali ją wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem Bogumiłą Bęcal i nauczycielem katechetą Sylwią Młynarczyk-Rysak.
      Impulsem do pracy nad tą publikacją stało się zdobycie I miejsca w Powiatowym Konkursie Historycznym „Ocalmy naszą przeszłość”. Zwycięska praca uczniów poświęcona była historii tego właśnie dawnego jezuickiego kościoła. Książka to niemal 300 stron, cytaty z dawnych dokumentów, zestawienia faktów historycznych, szczegółowy opis wystroju wnętrza, wyglądu ołtarzy, a także bogaty materiał ikonograficzny, dzięki któremu można poznać niewidoczne na co dzień interesujące malarskie detale. Publikacja zawiera obszerną bibliografię.
      Autorzy podkreślili, że ich książka ukazuje się w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jubileusz stał się doskonałą okazją do przypomnienia historii najpiękniejszego zabytku Krasnegostawu i refleksji nad tym co pozostawiamy następnym pokoleniom.

Tekst: Robert Bobryk
Fotografie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Wiosna 2018 roku upływała w szkolnej bibliotece pod znakiem przygotowań do kilku ważnych wydarzeń. Tradycyjnie już w dniach 13-15 marca odbyła się Giełda Szkół organizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Tę znaną w środowisku imprezę edukacyjną w tym roku wyjątkowo przeniesiono do hali MOSiR w Chełmie. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej reprezentowany był przez następujących uczniów: Angelikę Bednaruk, Malwinę Adamczuk, Agnieszkę Dąbską, Damiana Wronę, Macieja Żebrowskiego i Łukasza Palata. Zostali oni przygotowani do wystąpienia i zaopatrzeni w ulotki, gadżety reklamowe, tablicę informacyjną oraz prezentację multimedialną na temat oferty i osiągnięć szkoły opracowaną m.in. przez szkolną bibliotekę. Młodzież w ciągu kolejnych trzech dni zapoznawała gimnazjalistów z ofertą edukacyjną i zachęcała do kontynuowania edukacji w Siennicy Różanej.
      Poważnym wyzwaniem była organizacja Dnia Patrona, czyli Siennickich Augustynek (24 kwietnia) i branżowej konferencji „ASF – edukacja i zwalczanie” (25 kwietnia), na której gościł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski. Zbieżność terminów skłoniła osoby odpowiedzialne za przygotowanie wydarzeń do współpracy i skonsolidowania działań, a że w składzie obu zespołów był nauczyciel bibliotekarz – okres poprzedzający te szkolne imprezy był wypełniony licznymi zadaniami. Bibliotekarz uczestniczył w tworzeniu scenariusza Augustynek, w przygotowaniu dekoracji i młodzieży do występu. Zajął się również graficznym opracowaniem programu konferencji i materiałów konferencyjnych dla uczestników (m.in. projektowaniem smyczy do identyfikatorów i samych identyfikatorów), zaproszeń na oba wydarzenia, a także rejestracją uczestników konferencji. Miłym akcentem było przyjęcie delegacji ekspertów w dziedzinie życia i działalności Augusta Cieszkowskiego – państwa Ewy Jarosławy i Włodzimierza Buczyńskich z Wielkopolski.
      W roku jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości, biblioteka zaangażowana była także w organizację wydarzeń związanych ze stuleciem. To tu zaprojektowano szkolną tablicę pamiątkową. Projekt zrealizowano i tablica znalazła miejsce pod portretem patrona szkoły Augusta Cieszkowskiego. Biblioteka włączyła się także w akcję „Twarze Niepodległości”. Pomysł na uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę suwerenności przewidywał stworzenie pracy plastycznej – kolażu z portretowych zdjęć wykonanych na tle biało-czerwonej flagi w kształcie współczesnych granic Polski. W wyniku akcji prowadzonej we współpracy z Samorządem Uczniowskim zebrano 139 fotografii, a pracę uroczyście zaprezentowano 22 czerwca podczas zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
      Zadania te były realizowane dodatkowo, poza codzienną pracą biblioteki szkolnej. Zgodnie z planem pracy biblioteki wykonywano także wystawy okolicznościowe, a bibliotekarz prowadził koło „Kalejdoskop kultury”. Kontynuowano publikowanie tekstów na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie biblioteki w zakładce „Co słychać?” i „Co nieco i patronie”. Bibliotekarz drukował opracowania dotyczące patrona w czasopiśmie „Ziarno” i „Wieściach Akademickich” – czasopiśmie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którą to uczelnię łączy z siennicką szkołą sylwetka patrona Augusta Cieszkowskiego. Oprócz tego w bibliotece wykonywano korektę tekstów na stronę internetową, dobierano fotografie do publikacji, opracowywano graficznie druki okolicznościowe. Bibliotekarz uczestniczył w pracach zespołu kompletującego informacje na potrzeby ewaluacji zewnętrznej, w pracach zespołów nadzorujących egzaminy i pełnił opiekę nad młodzieżą nieuczęszczającą na lekcje religii, protokołował posiedzenia Rady Pedagogicznej, sporządzał projekty uchwał i uczestniczył w przedsięwzięciach organizowanych przez innych nauczycieli, np. w promocji szkoły podczas Championatu Koni Arabskich w Białce 3 czerwca.  Biblioteczna codzienność. Która jednak nie zakończyła się wraz z ostatnim dzwonkiem. Podczas wakacji odbyło się bowiem skontrum zbiorów bibliotecznych. Najwyraźniej z biblioteką trudno się rozstać.
      
      Tekst: Monika Nagowska

9 czerwca 2018 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyła się Noc Bibliotek. Krasnostawska książnica jako jedna z 1857 placówek w Polsce włączyła się w to tradycyjnie już organizowane ogólnopolskie wydarzenie. Tym razem pod jubileuszowym hasłem „RzeczpospoCzyta” – m.in. w ten oto sposób środowisko bibliotekarskie świętuje 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Program spotkania był jak zwykle bogaty. Zaplanowano promocję nowego numeru Czasopisma Artystycznego „Nestor” oraz wernisaż Moniki Wolszczak – członka Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych w Lublinie z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” w Chełmie. Na co dzień autorka pracuje jako terapeuta w Zespole Socjoterapii w Chełmie. W Galerii Collegiata zaprezentowała 34 obrazy malowane farbami olejnymi na płótnie (pejzaże i martwe natury) oraz w niezwykle barwny sposób opowiadała o swojej pracy artystycznej – tej „muzyce duszy”, jak to określiła, dzieląc się z gośćmi pasją tworzenia. Ma w dorobku wiele pięknych prac i wiele wystaw. Doskonali się podczas licznych warsztatów artystycznych, a jej obrazy podziwiać można nie tylko w Chełmskiej Galerii „Pasja”, ale też w galeriach na Ukrainie oraz w najnowszym numerze „Nestora” prezentowanym podczas Nocy Bibliotek.
      44. wydanie „Nestora” zawiera oprócz barwnych reprodukcji szereg ciekawych tekstów, m.in. historię II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie (spisaną na 25-lecie szkoły przez Piotra Zielińskiego) i Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon” (opracowaną przez opiekuna koła Ewę Magdziarz). Poza tym czytelnicy odnajdą w numerze opis dziejów kolejnych miejscowości w regionie, zestawienie informacji o powiecie krasnostawskim w „Kurjerze Warszawskim” z XIX i początków XX wieku (przygotowane przez Kazimierza Stołeckiego), a także kolejną odsłonę skarbnicy sztuki ludowej, utwory poetyckie i teksty poświęcone historii. Pismo ogłosiło rok 2018 Rokiem Józefa Nikodema Kłosowskiego. Wyjątkowo w najnowszym numerze znajdują się dwa artykuły poświęcone Wiesławowi Krajewskiemu i jeden tekst jego autorstwa na temat zegarów słonecznych. To wyróżnienie sekretarza redakcji jest ze wszech miar zasłużone, gdyż otrzymał on właśnie krasnostawską nagrodę „Złote Karpie”. W takiej chwili warto poznać go lepiej. Gratulujemy!
      
      Tekst: Monika Nagowska

22 maja 2018 roku odbyło się kolejne naukowe spotkanie z astronomią i Wiesławem Krajewskim z cyklu „Z Nestorem do gwiazd”. Tym razem prelegent zaprezentował słuchaczom temat „Muzyka wszechświata” i w zajmujący sposób przedstawił jak muzyka łączy się z kosmosem. Wbrew pozorom związków tych jest niemało. Począwszy od chórów anielskich, średniowiecznych wyobrażeń sfer niebieskich. Poprzez prawa ruchu planet Keplera – muzyczne brzmienie planet i jego dzieło „Harmonię światów”. Aż po obecność muzyki sfer niebieskich w utworach takich kompozytorów jak Beethoven, Vivaldi, Debussy, Penderecki lub grupy Pink Floyd. Współcześnie nawet sondy kosmiczne mają swój wkład w rozwój muzyki wszechświata – odebrane przez nie fale elektromagnetyczne zostały przetworzone w fale słyszalne przez człowieka i dzięki temu wiemy jak brzmi każdy muzyk z zespołu Układu Słonecznego.
      Spotkaniu towarzyszył pokaz prezentacji multimedialnej, prelegent odtworzył też fragmenty wielu utworów muzycznych inspirowanych kosmosem. Na zakończenie zaś zaprosił słuchaczy do oglądania Księżyca i Jowisza przez teleskop. Wszystko przy odgrywanym na horyzoncie spektaklu wyładowań atmosferycznych. Kto powiedział, że muzyka nieba musi być anielsko łagodna? Burzowa aura też ma swoich fanów.
      
      Tekst: Monika Nagowska