„Nestor” po swoich dziesiątych urodzinach nie spoczął na laurach. Okazał się równie aktywny, jak przed jubileuszem. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie promocja 41 numeru odbyła się 21 września, a numeru 42 – 14 grudnia 2017 roku. W obu przypadkach goście najpierw spotkali się w Galerii Collegiata. We wrześniu swój wernisaż miał Zbigniew Antoniak, który przez wiele lat pracował w Siennicy Różanej, sprawując z ramienia Urzędu Gminy pieczę nad miejscową kulturą. Zaprezentował na wystawie 26 prac - pejzaże, abstrakcje, kompozycje z elementami kubistycznymi i obrazy rozgwieżdżonego nieba. Ponieważ artysta maluje od połowy lat osiemdziesiątych, ma za sobą niejedną wystawę. Należy do siennickiej Grupy Plastycznej „Osiemnastka”. W kolejnym numerze zaprezentowała się Monika Kasprzak, która do Galerii Collegiata przywiozła 36 prac – pejzaży i martwych natur malowanych suchymi pastelami. Należy do Grupy Plastycznej „Tęcza”, działającej w Rejowcu Fabrycznym. Wspólnie z koleżankami uczestniczyła w zbiorowej wystawie „Tęczy” zorganizowanej w Centrum Kultury w Siennicy Różanej oraz w wielu innych, w tym indywidualnych. Oprócz malarstwa w kręgu jej zainteresowań znajduje się sport. Realizuje też swoje kulinarne pasje przygotowując artystyczne torty w stylu angielskim. Oboje artystów stało się bohaterami najnowszych numerów „Nestora” i dzięki temu reprodukcje ich prac trafiły do naprawdę szerokiego kręgu odbiorców.

„Nestor” – o czym świadczą kolejne numery - pozostał tak samo interesujący jak w pierwszej dekadzie swojego istnienia. W numerze 41 czytelnicy mogli przeczytać m.in. o biskupie Krzysztofie Andrzeju Janie Szembeku (rok 2017 jest jemu poświęcony), o zamku w Krupem i innych zabytkach w regionie, a także relację z obchodów stulecia LO im. Władysława Jagiełły i teksty nadesłane na powiatowy konkurs „Legendy ziemi krasnostawskiej”. Natomiast w numerze 42 przygotowano obszerny artykuł na temat twórczości Stanisława Bojarczuka, opis dziejów Łopiennika, przypomnienie postaci bł. ks. Zygmunta Pisarskiego i spis absolwentów krasnostawskiego liceum z okazji jego stulecia. Wnętrze tego numeru zdobiły artystyczne fotografie Wodnego Dołu wykonane przez ks. dziekana Henryka Kapicę, a także prezentacja Stowarzyszenia Twórców Ludowych.  Ozdobą wydawnictw tradycyjnie są też rysunki – tym razem Tadeusza Kicińskiego i Edwarda Siekierzyńskiego. Poza tym stali czytelnicy „Nestora” mogli znaleźć w czasopiśmie swoje ulubione działy, np.: cytaty tyczące Krasnegostawu z dawnej prasy, recenzje nowych książek, relacje z wydarzeń, poezję, popularnonaukowy cykl o zegarach słonecznych, czy fotograficzny przewodnik po polskich miastach – Lublinie i Krakowie.

Ta różnorodność pozwala utrzymać przy lekturze wierną rzeszę czytelników i zdobywać nowych miłośników pisma.  Jest bowiem „Nestor” gwiazdą wydawniczą na skalę znacznie większą niż powiat. „Per aspera ad astra” i „Z Nestorem do gwiazd”. Nie ma w tym przesady. Spotkania miłośników astronomii, organizowane pod takim właśnie hasłem, odbyły się przy pogodnym nocnym niebie 3 sierpnia i 28 listopada.  A skoro można się z sekretarzem redakcji zabrać w kosmos - znaczy to, że dla „Nestora” nie ma rzeczy niemożliwych.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

 

Jednym z priorytetów polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018 jest bezpieczeństwo związane z technologią informacyjną i komunikacyjną („Bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”). Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu szkół, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zorganizowała szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów. 29 listopada 2017 roku w siedzibie biblioteki odbyła się konferencja metodyczna „Skuteczne Nauczanie” (Moduł: Bezpieczni w sieci. ENTER). Po otwarciu konferencji przez dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie – Katarzynę Kalitę, głos zabrał pierwszy z prelegentów – Artur Krawczyk (sekretarz zarządu i dyrektor ds. projektów cyfrowych Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”). Temat jego wystąpienia brzmiał: „Szkoła epoki smartfona – przeciwdziałanie zagrożeniom cyfrowym. Nowe obowiązki wynikające z prawa oświatowego”. W dalszej kolejności wystąpił Marcin Grudzień - koordynator projektów medialnych i edukacyjnych, który omówił zagadnienia związane z cyberprzemocą i zjawiskiem fake news. A następnie – Agnieszka Jarmuł (prezes Fundacji „5Medium”). Jej prelekcja „Koty, alpaki i koniec internetu? Internet i edukacja - dobre praktyki” uświadomiła nauczycielom jakie pozytywne możliwości oferuje nowoczesna technologia i w jaki sposób treści dostępne tą drogą wykorzystywać w edukacji.

Bibliotekarz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej był jednym z 70 uczestników konferencji, którzy przybyli z Chełma oraz z terenu powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

 

 

Druga edycja Jesiennych Spotkań Artystycznych zorganizowanych 17 listopada 2017 roku przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej ponownie zainspirowała szkolną bibliotekę do wydania okolicznościowego folderu. Rok temu swój  tomik wierszy opublikowała w szkole Paulina Repeć, nosił on tytuł „Dogonić marzenia” i został wzbogacony ilustracjami wykonanymi przez Dominikę Zaj. Tym razem ukazała się publikacja pt. „W mgnieniu oka”, która stanowi zbiór wierszy Sylwestra Filipczuka oraz prac plastycznych Julii Chodor, Agnieszki Dąbskiej i Pauliny Repeć. Do tej grupy autorów dołączyła także Patrycja Zaworska, użyczając swojej fotografii na okładkę. Paulina i Sylwester brali w przeszłości udział w Konkursie Poetyckim i ich pojedyncze wiersze wydrukowano w czasopiśmie „Ziarno”, wydawanym przez zaprzyjaźnione ze szkołą Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Tomiki wierszy przygotowane przez szkolną bibliotekę (w opracowaniu Moniki Nagowskiej i Roberta Bobryka) są jednak pierwszymi tak obszernymi  publikacjami uczniów i ich szczególnym poetyckim debiutem.

Wszyscy wymienieni autorzy kształcą się w Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Choć na co dzień uczniowie ci doskonalą umiejętności kulinarne, tym razem przygotowali dla czytelników ucztę… duchową. A w menu znaleźć można: wiersze okraszone rymami lub bez rymów (do wyboru), rysunki wykonane ołówkiem, kredką i linoryty, a także zabawne spostrzeżenia, nieco młodzieńczych obaw, wzruszeń i dojrzałych refleksji oraz wyśmienity deser - wyobraźnię. Wyobraźnia dodaje skrzydeł autorom, iskrzy w tym niewielkim tomiku, rozpala słowa w wierszach, ożywia linie rysunków. To dzięki wyobraźni świat tych młodych ludzi nabiera nowych kolorów i kształtów. I zmienia się w mgnieniu oka.

Z tomikami wierszy można zapoznać się w szkolnej bibliotece. Natomiast bardziej szczegółowe informacje na temat Jesiennych Spotkań Artystycznych znajdują się na stronie internetowej szkoły.

 

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Aleksander Żyłowski, Krzysztof Rękas

 

w mgnieniu ...
w mgnieniu ...
w mgnieniu ...
w mgnieniu ...
w mgnieniu ...
w mgnieniu ...

„Czytam i staję się wolny” – te słowa pochodzą z „Księgi niepokoju” portugalskiego pisarza Fernando Pessoi. To co miał na myśli doskonale rozumieją wszyscy miłośnicy książek, dla których czytanie to nie tylko drzwi prowadzące do wolności, ale często też sposób na życie i tego życia niezwykłe dopełnienie. W „Księdze niepokoju” znajduje się również przewrotne zdanie: „Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia”. I taką właśnie możliwość – ucieczki przed deszczowym, zimnym dniem – mieli uczestnicy Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

28 października 2017 roku grupa amatorów słowa pisanego – w tym bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie – wyruszyła z Krasnegostawu na tę największą imprezę wydawniczo-księgarską organizowaną od 1997 roku. Targi odbyły się już po raz 21. i ponieważ z każdym rokiem przyciągają coraz większą publiczność, tym razem odnotowano rekordowe zainteresowanie. W ciągu kilku dni przez wielką halę EXPO przewinęło się prawie 70 tysięcy miłośników książek, odwiedzili oni stoiska 700 wystawców i mieli okazje poznać 760 autorów. Gościem honorowym Targów była tym razem Francja, stad obecność reprezentantów francuskiego rynku wydawniczego, artystów i dyplomatów. Charakterystycznym akcentem targów były gigantyczne maskotki – bohaterowie znanego animowanego filmu „Było sobie życie”. Oprócz możliwości zakupu książek po atrakcyjnych cenach i spotkania ulubionych pisarzy, uczestnicy mogli otrzymać dedykacje cierpliwie wpisywane przez autorów. 28 października na targach gościła m.in. Camilla Läckberg (saga kryminalna o Fjällbace), a także Remigiusz Mróz (cykl kryminałów o komisarzu Forście i adwokat Chyłce z najnowszą książką „Oskarżenie”) i Zygmunt Miłoszewski (znany dzięki zekranizowanym powieściom „Uwikłanie” i „Ziarno prawdy” z najnowszą książką „Jak zawsze”). Oprócz tego wiele satysfakcji sprawiło spotkanie z takimi autorami, jak: Michał Rusinek („Pypcie na języku”), Małgorzata Kalicińska („Trzymaj się Mańka”), Adam Zagajewski („Wiersze wybrane”), Sylwia Chutnik („Smutek cinkciarza”) czy Wojciech Orliński („Lem – życie nie z tej ziemi”).

Był to dzień pełen literackich wrażeń, a dla każdego bibliotekarza – czas nieskrępowanej radości. Patrzeć na takie tłumy rozemocjonowanych czytelników, to rzecz bezcenna.

 

Tekst: Monika Nagowska

 

Fotografia oznacza „malowanie światłem” i takie właśnie malowane światłem obrazy zaprezentował w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie ks. dziekan Henryk Kapica 24 października 2017 roku. Na wystawie znalazło się 120 zdjęć wykonanych w pobliskim rezerwacie Wodny Dół. Wprowadzenia dokonała, jak zawsze niezawodna, Elżbieta Patyk – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Autor fotografii ze spokojem, ale też z wyczuwalną w głosie pasją mówił o pięknie natury ujętej zarówno z dalszej perspektywy, jak i w interesującym detalu. Wymieniał liczne gatunki roślin występujących w niemienickich lasach, z prawdziwym znawstwem rozprawiał o faunie i florze. Wspierał go w tym nadleśniczy Waldemar Czajka, który w swoim wystąpieniu podkreślił walory przyrodnicze regionu oraz unikalność rezerwatu Wodny Dół. W ten oto sposób pasje przyrodnicze splotły się tego popołudnia z artystycznymi. W wyborze zdjęć pomagała bowiem znana miłośnikom sztuki Bronisława Żuk, a spotkanie uświetniła poezja Stanisława Bojarczuka, którego sonety recytowały dziewczęta z Pracowni Teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie. W wernisażu uczestniczyło wielu gości, w tym reprezentanci władz samorządowych i Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – Jacek Jagiełło.

Nic też dziwnego, że ks. dziekan Henryk Kapica – pasjonat fotografii – w miesiąc później pojawił się w siennickiej szkole na prezentacji talentów przygotowanej w ramach Jesiennych Spotkań Artystycznych. Oprócz wystawy prac plastycznych, udostępniono też wielkoformatowe zdjęcia uczniów, które szczególnie zainteresowały gościa. Na pamiątkę spotkania otrzymał wydany przez szkolną bibliotekę tomik wierszy ucznia Sylwestra Filipczuka pt. „W mgnieniu oka”, którego okładkę zdobiło jedno ze zdjęć autorstwa Patrycji Zaworskiej. Prace uczniów dołączą do tych wykonanych przed rokiem i na stałe zostaną wyeksponowane w szkolnej galerii fotografii. Na wystawie znalazły się także prace konkursowe, które zgłoszono do powiatowego konkursu „Krasnostawskie, jakie cudne…” zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Z czterech uczestniczek dwie odniosły sukces – Agnieszka Dąbska zdobyła I miejsce, a Patrycja Zaworska – miejsce III. Więcej na temat Jesiennych Spotkań Artystycznych i udziale w konkursie fotograficznym można przeczytać na szkolnej stronie internetowej.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej