18 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się niecodzienne spotkanie ze sztuką w ramach Jesiennych Spotkań Artystycznych. Ich inicjatorem był Samorząd Uczniowski. Młodzież miała okazję opowiedzieć o swoich pasjach i zaprezentować talent przed licznie zgromadzoną publicznością. Wśród gości obecni byli m.in.: ks. kan. Ryszard Siedlecki, Krystyna Skóra (Sekretarz Urzędu Gminy w Siennicy Różanej), Elżbieta Patyk (Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie), Andrzej David Misiura (Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej) oraz przedstawiciele władz powiatowych, instytucji z terenu gminy Siennica Różana i powiatu krasnostawskiego, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Rolniczego. Otuchy młodym artystom dodawała również obecność najbliższych – przede wszystkim rodziców. Jak zawsze niezawodnie stawiła się na uroczystość  Rada Rodziców w składzie: Ewa Miszczak, Agnieszka Zaworska i Urszula Dobosz.
      Podczas tego spotkania odbyła się promocja debiutanckiego tomiku wierszy Pauliny Repeć pt. „Dogonić marzenia”, opracowanego w szkolnej bibliotece, a wydanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z rysunkami Dominiki Zaj. Prowadzeniem uroczystości zajął się nauczyciel bibliotekarz Monika Nagowska. Szczegółowa relacja z Jesiennych Spotkań Artystycznych znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz w czasopiśmie społeczno-kulturalnym „Ziarno” (2016 nr 43).
      Tegoroczna jesień obfitowała w artystyczne wydarzenia. 24 listopada 2016 roku w Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie z cyklu „Jesienne Wieczory Literackie”. W programie znalazła się prezentacja tomiku poetyckiego Michaliny Szczupak pt. „Modlitwa duszy”, wydanego na okoliczność 1050-lecia Chrztu Polski i Roku Miłosierdzia Bożego. Opublikowany zbiór jest drugą książką autorki po tomiku wierszy „Miejsce na ziemi”. Goście wysłuchali recytacji sakralnych utworów Michaliny Szczupak oraz występu solistów ze „Strefy Wokalnej” i recitalu Edwarda Słotwińskiego (aktora z Teatru Pokoleń), który wykonał kilka piosenek i ballad akompaniując sobie na gitarze akustycznej. Uroczystości towarzyszyła wystawa kilkunastu wielkoformatowych fotografii autorstwa uczennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej: Agnieszki Dąbskiej, Patrycji Zaworskiej i Pauliny Repeć. Na spotkaniu obecni byli: Waldemar Nowosad (Przewodniczący Rady Gminy Siennica Różana), Marcin Zając (przedstawiciel Zarządu Powiatu), Krystyna Skóra (Sekretarz Gminy Siennica Różana), Anna Fornal (rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku), Elżbieta Patyk (Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie), Jacek Jagiełło (Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej), Janusz Ślipecki (Wicedyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej) oraz liczne grono mieszkańców z terenu gminy i powiatu.

        Tekst: Monika Nagowska
      Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej i Grzegorz Małek

Eksponowanie książek, materiałów ikonograficznych oraz odpowiednio opracowanych informacji tekstowych na okolicznościowych wystawach, jest tradycyjną formą bibliotecznej działalności. Z reguły ekspozycje takie przybliżają postać wybranego pisarza lub artysty, przywołują z przeszłości dawne wydarzenia, akcentują ważne rocznice lub po prostu przypominają czytelnikom o zasobach bibliotecznych i o bibliotece - jako miejscu dostępu do źródeł informacji na rozmaite tematy. Wystawy przygotowywane w bibliotece Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej powstają we współpracy z innymi nauczycielami i z pomocą uczniów. Dotyczą wielu dziedzin wiedzy – od literatury, poprzez sztukę, a na historii kończąc. Pierwszym etapem ich opracowania jest wyszukiwanie informacji, selekcja i weryfikacja danych. W dalszej kolejności następuje dobór materiału ikonograficznego i egzemplarzy książek, a także przygotowanie planu wystawy. Etap kolejny, to formułowanie opisów w sposób zrozumiały dla odbiorców, a także graficzne opracowanie pojedynczych elementów oraz całości ekspozycji.

W 2016 roku w bibliotece czytelnicy obejrzeli następujące ekspozycje:
* „Stanisław Lem” – wystawa z okazji 10 rocznicy śmierci pisarza (4 marca);
* „Pałac Cieszkowskich w Surhowie” – wystawa na temat fresków ozdabiających dawną siedzibę patrona szkoły (31 marca);
* „Dzień Pamięci Ofiar Katynia” – wystawa okolicznościowa (8 kwietnia);
* „Przygody pana Henryka” – wystawa z okazji Roku Henryka Sienkiewicza oraz Dni Książki i Praw Autorskich (13 kwietnia),
* „Konstytucja 3 maja” – wystawa okolicznościowa (27 kwietnia);
* „Bibliotekarz niejedno ma imię” – ekspozycja z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (3 października);
* „Polscy nobliści” – wystawa z okazji 120. rocznicy śmierci Alfreda Nobla (5 grudnia);
* „Bohaterowie Sienkiewicza – Sienkiewicz bohaterem” - wystawa na zakończenie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza (21 grudnia).


Tekst: Monika Nagowska

20 września 2016 r. w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej gościli państwo Ewa Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy. To znani w całym kraju znawcy życia i działalności patrona szkoły Augusta Cieszkowskiego. Imię tego XIX-wiecznego filozofa, naukowca, reformatora rolnictwa i oświaty rolniczej szkoła przyjęła w 2014 roku z okazji jubileuszu 50-lecia. Od tego czasu idee Cieszkowskiego towarzyszą uczniom i nauczycielom, w szkole gromadzone są materiały na temat patrona, zadbano o rozpowszechnianie jego dokonań w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Przygotowaniem spotkania zajął się nauczyciel bibliotekarz Monika Nagowska we współpracy z wychowawcą Joanną Troć. Państwo Buczyńscy zdobyli sympatię słuchaczy, patron szkoły stanie się dzięki ich opowieści nie tylko bardziej znany, ale też... bliższy.
      Szczegółowa relacja ze spotkania autorskiego oraz z jubileuszu w dawnej siedzibie patrona w Surhowie – na stronie internetowej szkoły i w bibliotecznej zakładce „Co nieco o patronie”.

Tekst: Monika Nagowska
Fotografia: Kamil Chuszcza

23 czerwca 2016 roku w Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbyła się promocja 42 numeru czasopisma „Ziarno”. Tematem przewodnim numeru stała się historia orkiestr dętych działających od lat 90-tych XIX wieku na terenie gminy Siennica Różana. Z tej okazji uhonorowano pamiątkowymi dyplomami najstarszych muzyków: Bolesława Proskurę, Adolfa Miszczaka, Edwarda Stopę i Eugeniusza Miazgę. W numerze znalazło się wspomnienie o Franciszku Piątkowskim - organizatorze Wakacyjnych Akademii Reportażu, który zmarł wiosną 2016 roku. Czytelnicy dzięki lekturze pisma mieli okazję poznać dzieje dawnych majątków ziemskich - artykuł na ten temat opublikował Ryszard Maleszyk - a także ciekawe teksty na temat geologii, pszczelarstwa, cukrownictwa, relacje z wydarzeń o charakterze kulturalnym lub oświatowym. Specjalne miejsce zajęła też poezja, czyli wiersze nagrodzone w XII Konkursie Poetyckim „Ziarno” (m.in. utwory uczniów: Pauliny Repeć i Sylwestra Filipczuka). Zainteresowani mogli także poznać wnętrza pałacu w Surhowie, czyli dawnej siedziby Augusta Cieszkowskiego - patrona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej oraz przeczytać o przyjaźni Cieszkowskiego z Zygmuntem Krasińskim. Promocję nowego numeru pisma połączono z wernisażem Marii Cholewy, pochodzącej z Siennicy Królewskiej Dużej. Goście z prawdziwym zainteresowaniem obejrzeli występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej, „Strefy Wokalnej” oraz zespołu „No Name”, przy czym dziewczęta tańczące w zespole za swoją artystyczną aktywność otrzymały oficjalne podziękowania od Wójta Gminy Siennica Różana Leszka Proskury.

Spotkanie stało się okazją do zaprezentowania dwóch nowych wydawnictw, firmowanych przez Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kapuścińskiego w Siennicy Różanej i  Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Pierwsze z nich to zbiór wierszy Stanisława Chmielewskiego, nieżyjącego już poety, pochodzącego ze Stójła, zatytułowany „Węzeł losu” (przygotowany we współpracy z nauczycielami – Ewą Dobrzańską-Mochniej i Moniką Nagowską). Natomiast drugą pozycją był almanach „Trzy opowiadania” – plon konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Siennicy Różanej (korektą wydawnictwa zajęła się Monika Nagowska). Goście obecni na spotkaniu otrzymali te wydawnictwa, które – podobnie jak czasopismo „Ziarno” – rozprowadzane są bezpłatnie wśród mieszkańców regionu oraz przesyłane sympatykom pisma z całej Polski.


      
      Tekst: Monika Nagowska
      Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej

 

29 kwietnia 2016 roku odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Podczas części oficjalnej nie tylko nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom, ale także swoiste podsumowanie wyników w nauce i efektów pracy na rzecz szkoły. Absolwentem Roku 2016 został Marian Strus, dyplomy uznania otrzymali szczególnie zaangażowani i aktywni uczniowie, pamiątkowe statuetki trafiły do rąk najlepszych sportowców z klas czwartych Technikum im. Augusta Cieszkowskiego. Absolwentom, którzy przez lata swojej nauki w Siennicy Różanej wyróżnili się w czytelnictwie, przyznano nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Otrzymali je: Adrian Chwała, Ewa Kmieć, Katarzyna Kręgulec i Grzegorz Szostak. Pozostaje mieć nadzieję, że pasja czytelnicza będzie im towarzyszyła przez kolejne lata dorosłego życia.
      

      Tekst: Monika Nagowska
      Fotografie: Krzysztof Rękas i Grzegorz Małek