W 2016 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wziął udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Program ma charakter wieloletni, jest firmowany przez ministerstwo kultury i ministerstwo edukacji. Realizację przewidziano na lata 2016-2020, a siennicka szkoła złożyła swój wniosek już w pierwszej edycji. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa dzieci i młodzieży poprzez uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek, wzmocnienie ich roli, zwiększenie dostępu uczniów do książek oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi. Najważniejszy jest jednak kontakt z książką. Poprzez zaniechanie czytania zatracamy umiejętność posługiwania się językiem ojczystym. Czytając można wzbogacić słownictwo, poznać znaczenie terminów i kontekst w jakim można ich użyć, utrwalić prawidłową pisownię wyrazów, nauczyć się skupiać uwagę, kojarzyć fakty, formułować własną wypowiedź w sposób logiczny i zrozumiały dla innych. Stąd obecność siennickiej szkoły w programie i szereg działań podjętych przez nauczycieli w celu zachęcenia uczniów do lektury.

Pierwszym spektakularnym efektem realizacji programu było wzbogacenie księgozbioru biblioteki o książki, które zachęcają do czytania samego w sobie. Szkoła na bieżąco uzupełnia pomoce dydaktyczne – podręczniki, książki pomocnicze do nauczania zawodu, pozycje z kanonu lektur szkolnych. Założeniem programu było, aby w bibliotece szkolnej znalazły się także książki lubiane przez młodzież, popularne, polecane przez kolegów (literatura przygodowa, obyczajowa, powieści fantasy), a także pozycje uwzględniające potrzeby uczniów niepełnosprawnych. W ubiegłym roku szkolnym zostało przeprowadzone badanie ankietowe, a następnie lista książek została zaakceptowana przez Samorząd  Uczniowski i Radę Rodziców. Zakup został dofinansowany kwotą 12000 złotych, za co zakupiono 553 woluminy. Mając na względzie potrzebę kształtowania świadomości językowej młodzieży w aktach prawa wewnątrzszkolnego rozszerzono zapisy dotyczące czytelnictwa, m.in. zmieniony został regulamin biblioteki i uczniowie uzyskali możliwość wypożyczania książek na okres wakacji. Na spotkaniu z rodzicami omówiono rolę czytania w życiu człowieka, założenia programu oraz prowadzone w szkole działania. Przez cały 2016 rok nauczyciele realizowali zadania mające na celu kształtowanie postaw czytelniczych – ekspozycje, zajęcia dodatkowe, spotkanie z autorami książek o patronie szkoły, własne publikacje uczniów, współpracę z bibliotekami publicznymi i biblioteką pedagogiczną, a także całoroczne obchody Roku Henryka Sienkiewicza. Informacje o ich przebiegu na bieżąco zamieszczano na stronie internetowej szkoły i na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opisy publikowano w lokalnych czasopismach, w tym we współredagowanym z Centrum Kultury w Siennicy Różanej czasopiśmie „Ziarno”. Szczególne miejsce w pracy szkoły zajęły projekty edukacyjne realizowane z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki. Tematy projektów były zróżnicowane, dotyczyły bardzo odmiennych dziedzin – informatyki, matematyki, literatury polskiej, kultury krajów anglojęzycznych, miejsca Polski w Europie, postaci ze świata sportu, zagadnień branżowych.  Podsumowania niektórych z nich miały charakter lekcji otwartych, np.: „Co się komu w duszy gra. Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat symboliczny” (projekt z języka polskiego prowadzony przez Ewę Dobrzańską-Mochniej), „Programowanie bez tajemnic” (projekt z informatyki prowadzony przez Grzegorza Małka). W rezultacie tych wszystkich działań wzrosło zainteresowanie czytaniem i odnotowano wzrost wypożyczeń. Najważniejsza jednak wydaje się nie statystyka, lecz… radość widoczna w oczach uczniów, gdy widzą nowe tytuły na półce lub otwierają książkę jako jej pierwszy czytelnik.

 

Tekst i fotografie: Monika Nagowska

Wtajemniczeni wiedzą, że Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie ma własną… galerię. W Galerii Collegiata odbywają się wystawy malarstwa i fotografii, a działalność ekspozycyjna wpisana jest na stałe w funkcjonowanie placówki. 17 marca 2016 roku odbył się tu wernisaż fotografii Małgorzaty Tokarczyk. Wystawa została opatrzona tytułem: „Opowiedz mi ich historię”. Ponieważ autorka mieszka w Kraśniczynie na wystawę przybyli jej przyjaciele i znajomi z Kraśniczyna oraz miłośnicy sztuki z Krasnegostawu i  okolic. Wśród gości obecni byli także przedstawiciele samorządu lokalnego - Wójt Gminy Kraśniczyn Małgorzata Sapiecha, przedstawiciel Zarządu Powiatu Marcin Zając, Sekretarz Powiatu Wojciech Hryniewicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki. Ekspozycję stanowiło czterdzieści fotografii wykonanych przez młodą uzdolnioną autorkę – dynamicznych lub nastrojowych - każda pełna uroku.

Tradycyjnie wystawy malarstwa towarzyszą także promocji nowych numerów Czasopisma Artystycznego „Nestor”. 5 maja odbył się tu wernisaż Antoniny Dudkiewicz, 19 lipca – Jadwigi Sałagi, a 13 października – Stanisława Dobrowolskiego. Interesująco prezentowały się też prace Adama Białego (malarza mieszkającego w Żółkiewce), który 22 listopada w Galerii Collegiata wystawił 12 swoich obrazów i 11 grafik. Ponieważ jest nauczycielem, obok własnych prac, pokazał również 28 dzieł swoich uczniów. To nie była pierwsza wystawa tego artysty. Ma on znaczący dorobek artystyczny, a jego obrazy znajdują się w polskich i zagranicznych kolekcjach.

Obok tak pięknie prezentowanej sztuki plastycznej, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie otwiera również podwoje dla sztuki słowa – na przykład organizuje spotkania autorskie. Dobrze się tu czują poeci i miłośnicy poezji oraz wszyscy ci, którzy cenią literaturę. 9 maja 2016 r. w ramach Roku Anny Kamieńskiej ogłoszonego przez Czasopismo Artystyczne „Nestor” odbyło się spotkanie poświęcone tej znanej poetce, wywodzącej się z Krasnegostawu. Zorganizowała je Marzena Mariola Podkościelna, która zaprosiła do biblioteki  Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia – sędziego, pisarza i przyjaciela poetki. Goście zaproszeni na spotkanie mogli wysłuchać wierszy Anny Kamieńskiej. Odczytano także specjalny list od wnuka poetki - Jakuba Śpiewaka – który nie mógł przybyć tego dnia do Krasnegostawu.

Działań tego rodzaju jest w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie znacznie więcej. Przypomniano jedynie te, w których uczestniczył bibliotekarz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Uczestniczył i naocznie przekonał się, że artystyczną duszę mogą mieć nie tylko ludzie, ale i… niektóre biblioteki.Tekst: Monika Nagowska
Fotografie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w KrasnymstawieRok Henryka Sienkiewicza ustanowiony został przez Sejm RP uchwałą z dnia 22 grudnia 2015 roku. W ramach obchodów - w bibliotece Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wykonano wystawę poświęconą pisarzowi, na której zwiedzający mogli obejrzeć dostępne wydania dzieł polskiego noblisty i przypomnieć sobie fakty z jego pasjonującego życia. Szczególnie spektakularna była akcja czytania książek Sienkiewicza. Rok szkolny rozpoczął się od głośnego czytania fragmentów „Quo vadis” na uroczystej inauguracji, a 21 września 2016 r. w szkolnym internacie odbył się wieczór „Czytamy Sienkiewicza”. Oba wydarzenia przygotowała Joanna Troć. Szczegółowa relacja znajduje się na stronie internetowej szkoły. Również jeden z projektów edukacyjnych poświęcony był czytaniu powieści noblisty, przy czym wykorzystano nie tylko papierowe wydanie „Quo vadis”, ale również audiobooki. Projekt realizowała Ewa Antoniak. W bibliotece są również dostępne inne dzieła Sienkiewicza w postaci audiobooków, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a także wybór sentencji ze słynnej Trylogii.

Na zakończenie obchodów bibliotekarz wraz z uczennicami z klasy 2 BTP oraz we współpracy z nauczycielem języka angielskiego – Robertem Bobrykiem - przygotował wystawę poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi, złożoną z trzech części: „Bohaterowie Sienkiewicza – na srebrnym ekranie”, „Sienkiewicz bohaterem – w malarstwie i anegdocie” oraz „Sienkiewicz rusza w świat”. Znalazły się na niej kadry z „Quo vadis”, „W pustyni i w puszczy”, „Potopu”, „Ogniem i mieczem”, a także portrety pisarza i wybór anegdot na jego temat. W ręce profesjonalisty zostało oddane przygotowanie trzeciej części poświęconej angielskim przekładom dzieł Henryka Sienkiewicza. Wystawa była dostępna dla całej społeczności szkolnej oraz dla mieszkańców, odwiedzających szkołę przy okazji lokalnych uroczystości i wydarzeń o charakterze kulturalnym.

 
      Tekst: Monika Nagowska

18 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się niecodzienne spotkanie ze sztuką w ramach Jesiennych Spotkań Artystycznych. Ich inicjatorem był Samorząd Uczniowski. Młodzież miała okazję opowiedzieć o swoich pasjach i zaprezentować talent przed licznie zgromadzoną publicznością. Wśród gości obecni byli m.in.: ks. kan. Ryszard Siedlecki, Krystyna Skóra (Sekretarz Urzędu Gminy w Siennicy Różanej), Elżbieta Patyk (Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie), Andrzej David Misiura (Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej) oraz przedstawiciele władz powiatowych, instytucji z terenu gminy Siennica Różana i powiatu krasnostawskiego, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Rolniczego. Otuchy młodym artystom dodawała również obecność najbliższych – przede wszystkim rodziców. Jak zawsze niezawodnie stawiła się na uroczystość  Rada Rodziców w składzie: Ewa Miszczak, Agnieszka Zaworska i Urszula Dobosz.
      Podczas tego spotkania odbyła się promocja debiutanckiego tomiku wierszy Pauliny Repeć pt. „Dogonić marzenia”, opracowanego w szkolnej bibliotece, a wydanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z rysunkami Dominiki Zaj. Prowadzeniem uroczystości zajął się nauczyciel bibliotekarz Monika Nagowska. Szczegółowa relacja z Jesiennych Spotkań Artystycznych znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz w czasopiśmie społeczno-kulturalnym „Ziarno” (2016 nr 43).
      Tegoroczna jesień obfitowała w artystyczne wydarzenia. 24 listopada 2016 roku w Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie z cyklu „Jesienne Wieczory Literackie”. W programie znalazła się prezentacja tomiku poetyckiego Michaliny Szczupak pt. „Modlitwa duszy”, wydanego na okoliczność 1050-lecia Chrztu Polski i Roku Miłosierdzia Bożego. Opublikowany zbiór jest drugą książką autorki po tomiku wierszy „Miejsce na ziemi”. Goście wysłuchali recytacji sakralnych utworów Michaliny Szczupak oraz występu solistów ze „Strefy Wokalnej” i recitalu Edwarda Słotwińskiego (aktora z Teatru Pokoleń), który wykonał kilka piosenek i ballad akompaniując sobie na gitarze akustycznej. Uroczystości towarzyszyła wystawa kilkunastu wielkoformatowych fotografii autorstwa uczennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej: Agnieszki Dąbskiej, Patrycji Zaworskiej i Pauliny Repeć. Na spotkaniu obecni byli: Waldemar Nowosad (Przewodniczący Rady Gminy Siennica Różana), Marcin Zając (przedstawiciel Zarządu Powiatu), Krystyna Skóra (Sekretarz Gminy Siennica Różana), Anna Fornal (rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku), Elżbieta Patyk (Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie), Jacek Jagiełło (Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej), Janusz Ślipecki (Wicedyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej) oraz liczne grono mieszkańców z terenu gminy i powiatu.

        Tekst: Monika Nagowska
      Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej i Grzegorz Małek

Eksponowanie książek, materiałów ikonograficznych oraz odpowiednio opracowanych informacji tekstowych na okolicznościowych wystawach, jest tradycyjną formą bibliotecznej działalności. Z reguły ekspozycje takie przybliżają postać wybranego pisarza lub artysty, przywołują z przeszłości dawne wydarzenia, akcentują ważne rocznice lub po prostu przypominają czytelnikom o zasobach bibliotecznych i o bibliotece - jako miejscu dostępu do źródeł informacji na rozmaite tematy. Wystawy przygotowywane w bibliotece Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej powstają we współpracy z innymi nauczycielami i z pomocą uczniów. Dotyczą wielu dziedzin wiedzy – od literatury, poprzez sztukę, a na historii kończąc. Pierwszym etapem ich opracowania jest wyszukiwanie informacji, selekcja i weryfikacja danych. W dalszej kolejności następuje dobór materiału ikonograficznego i egzemplarzy książek, a także przygotowanie planu wystawy. Etap kolejny, to formułowanie opisów w sposób zrozumiały dla odbiorców, a także graficzne opracowanie pojedynczych elementów oraz całości ekspozycji.

W 2016 roku w bibliotece czytelnicy obejrzeli następujące ekspozycje:
* „Stanisław Lem” – wystawa z okazji 10 rocznicy śmierci pisarza (4 marca);
* „Pałac Cieszkowskich w Surhowie” – wystawa na temat fresków ozdabiających dawną siedzibę patrona szkoły (31 marca);
* „Dzień Pamięci Ofiar Katynia” – wystawa okolicznościowa (8 kwietnia);
* „Przygody pana Henryka” – wystawa z okazji Roku Henryka Sienkiewicza oraz Dni Książki i Praw Autorskich (13 kwietnia),
* „Konstytucja 3 maja” – wystawa okolicznościowa (27 kwietnia);
* „Bibliotekarz niejedno ma imię” – ekspozycja z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (3 października);
* „Polscy nobliści” – wystawa z okazji 120. rocznicy śmierci Alfreda Nobla (5 grudnia);
* „Bohaterowie Sienkiewicza – Sienkiewicz bohaterem” - wystawa na zakończenie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza (21 grudnia).


Tekst: Monika Nagowska