17 grudnia 2015 roku  w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbył się wernisaż prac Tomasza Maćkiewicza - mieszkańca gminy Siennica Różana. Autor z zawodu jest policjantem i jako młodszy aspirant pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Był też dzielnicowym gminy Kraśniczyn - na dodatek dwukrotnie wyróżnianym tytułem "Najlepszego dzielnicowego". Ta w pełni zasłużona popularność Tomasza Maćkiewicza sprawia, że na wystawy jego obrazów przybywa wielu gości.
To pierwszy artysta prezentowany w 2013 roku na "rozkładówce" reaktywowanego "Ziarna" - czasopisma społeczno-kulturalnego wydawanego przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Podczas promocji tego pierwszego numeru pokazał kilkanaście obrazów namalowanych suchymi pastelami w ciągu... zaledwie dwóch miesięcy.  Były to przede wszystkim kobiece portrety i pejzaże. Zbiór ten - powiększony o najnowsze prace - znalazł się 7 lutego 2013 roku również w galerii Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

Dzień św. Mikołaja zyskał w tym roku niezwykłą oprawę. 6 grudnia w Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbyła się biesiada literacko-plastyczna, czyli spotkanie miłośników malarstwa, poezji i muzyki.

Goście mieli okazję uczestniczyć w wernisażu prac znanej w regionie artystki - Krystyny Mojskiej, która zaprezentowała obrazy malowane farbami olejnymi i akrylowymi. Autorka prowadzi własną galerię autorską i warsztaty malarskie, jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury "Paleta". Wzięła udział w licznych plenerach malarskich, w tym również międzynarodowych. Prace Krystyny Mojskiej znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. To już kolejna jej wystawa po wernisażach w Krasnymstawie, Lublinie, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim, Żółkiewce i Rejowcu. Tytuł tej niezwykłej ekspozycji - "Barwna kraina" - doskonale oddaje klimat prac autorki. Jak sama przyznaje, najbardziej lubi przenosić na płótno barwy jesieni. Tradycyjnie już artysta wystawiający swoje prace, przeznacza jedną z nich dla gościa wyłonionego drogą losowania. Tym razem szczęście dopisało nauczycielowi bibliotekarzowi i obraz przedstawiający wyobrażenie krasnostawskiego zamku trafił do niżej podpisanej.

20 listopada 2015 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie ze Sławomirem Francem - autorem książki "Kazimierz Krakowiak - kapłan z powołania". Publikacja została wydana w 2015 roku, jest poświęcona postaci księdza związanego z powiatem kraśnickim oraz parafią w Gorzkowie na terenie powiatu krasnostawskiego. Ks. Kazimierz Krakowiak trafił tu jako wikariusz w 1960 roku, zapamiętano go jako pracowitego i wrażliwego kapłana, który w niezwykły sposób potrafił zjednać sobie parafian. Dla jednego z nich - obecnego prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie Tadeusza Badacha - był on nietuzinkową postacią. Młody wikary nie zachowywał się jak wielu innych nobliwych księży - jeździł wówczas na motocyklu marki Pannonia i... lubił grać w piłkę nożną.

Biblioteka Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzbogaciła się o kolejne pozycje przekazane nieodpłatnie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła od lat współpracuje z Instytutem, m.in. organizuje wycieczki dydaktyczne dla uczniów, by przekonali się na czym polega naukowe podejście do praktyki rolniczej, rozwoju produkcji, czy do kształtowania środowiska rolniczego. W listopadzie Instytut przesłał kolejną partię publikacji, którą tradycyjnie umieszcza się w bibliotece w specjalnie wydzielonym do tego celu miejscu. Oprócz pozycji, których okładki reprodukujemy poniżej, dostępne są także kolejne numery "Studiów i Raportów". Dotyczą problematyki doradztwa nawozowego, stanu zrównoważenia polskiego rolnictwa, technologii produkcji zbóż i roślin pastewnych oraz wybranych problemów produkcji rolniczej.
Zapraszam do lektury.

Monika Nagowska

 8 listopada 2015 roku w ramach promocji najnowszego numeru czasopisma społeczno-kulturalnego „Ziarno”, odbył się wernisaż obrazów Moniki Nagowskiej - nauczyciela bibliotekarza z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. W sali widowiskowej miejscowego Centrum Kultury, gdzie odbywała się uroczystość, przed ok. 140 gośćmi zaprezentowano 40 prac plastycznych wykonanych techniką pasteli olejnych oraz malowanych farbami olejnymi. Głównym tematem prac jest przyroda, wskazywał na to tytuł wystawy, jakim opatrzony był okolicznościowy folder: „Natura w malarstwie”. Publiczność rozpoznawała utrwalone na płótnie lub kartonie widoki Siennicy Różanej i okolic. Goście mieli okazję obejrzeć martwe natury, konie, scenki rodzajowe, kwiaty, leśne drogi, wiejską architekturę. Pojedyncze prace prezentowane były na dwóch wystawach zbiorowych Grupy Plastycznej „Osiemnastka”. Natomiast cykl „Cztery pory roku” posłużył jako ilustracja do wierszy Lucyny Franc w tomiku pt. „I tak sobie myślę...” wydanym w 2015 roku.