Fotografia oznacza „malowanie światłem” i takie właśnie malowane światłem obrazy zaprezentował w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie ks. dziekan Henryk Kapica 24 października 2017 roku. Na wystawie znalazło się 120 zdjęć wykonanych w pobliskim rezerwacie Wodny Dół. Wprowadzenia dokonała, jak zawsze niezawodna, Elżbieta Patyk – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Autor fotografii ze spokojem, ale też z wyczuwalną w głosie pasją mówił o pięknie natury ujętej zarówno z dalszej perspektywy, jak i w interesującym detalu. Wymieniał liczne gatunki roślin występujących w niemienickich lasach, z prawdziwym znawstwem rozprawiał o faunie i florze. Wspierał go w tym nadleśniczy Waldemar Czajka, który w swoim wystąpieniu podkreślił walory przyrodnicze regionu oraz unikalność rezerwatu Wodny Dół. W ten oto sposób pasje przyrodnicze splotły się tego popołudnia z artystycznymi. W wyborze zdjęć pomagała bowiem znana miłośnikom sztuki Bronisława Żuk, a spotkanie uświetniła poezja Stanisława Bojarczuka, którego sonety recytowały dziewczęta z Pracowni Teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie. W wernisażu uczestniczyło wielu gości, w tym reprezentanci władz samorządowych i Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – Jacek Jagiełło.

Nic też dziwnego, że ks. dziekan Henryk Kapica – pasjonat fotografii – w miesiąc później pojawił się w siennickiej szkole na prezentacji talentów przygotowanej w ramach Jesiennych Spotkań Artystycznych. Oprócz wystawy prac plastycznych, udostępniono też wielkoformatowe zdjęcia uczniów, które szczególnie zainteresowały gościa. Na pamiątkę spotkania otrzymał wydany przez szkolną bibliotekę tomik wierszy ucznia Sylwestra Filipczuka pt. „W mgnieniu oka”, którego okładkę zdobiło jedno ze zdjęć autorstwa Patrycji Zaworskiej. Prace uczniów dołączą do tych wykonanych przed rokiem i na stałe zostaną wyeksponowane w szkolnej galerii fotografii. Na wystawie znalazły się także prace konkursowe, które zgłoszono do powiatowego konkursu „Krasnostawskie, jakie cudne…” zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Z czterech uczestniczek dwie odniosły sukces – Agnieszka Dąbska zdobyła I miejsce, a Patrycja Zaworska – miejsce III. Więcej na temat Jesiennych Spotkań Artystycznych i udziale w konkursie fotograficznym można przeczytać na szkolnej stronie internetowej.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej