12 marca 2017 roku w sali Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbył się kolejny spektakl Teatru Pokoleń – „Kryminalnie w Koziej Wólce”. Scenariusz przedstawienia oparto na książce Sławomira Franca, opublikowanej pod tym samym tytułem. Sztukę reżyserował Tadeusz Kiciński, a na scenie można było zobaczyć w charakterystycznych rolach wiele spotykanych na co dzień osób, m.in. Andrzeja Davida Misiurę dyrektora Centrum Kultury w Siennicy Różanej (jako księdza), Sławomira Franca dawnego nauczyciela w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej (grającego postać komendanta), Agnieszkę Zaworską z Rady Rodziców tejże szkoły i ucznia Daniela Dobosza (jako młodego policjanta).
      Przedstawienie spodobało się tak bardzo, że przy pełnej sali oklaski rozbrzmiewały jeszcze przez długi czas. Aktorzy wraz z reżyserem złożyli szczególne podziękowania Irenie Zarazie, dzięki której teatr został reaktywowany w 2008 roku i w odnowionym składzie wystawił już dziesiątą sztukę. To właśnie ponad sto lat wcześniej w 1913 roku Franciszek Zaraza założył w Siennicy Różanej teatr amatorski. Do końca lat 60-tych XX wieku teatr ten wystawił sto kilkadziesiąt przedstawień, wzbudzając powszechne zainteresowanie. Ciekawość mieszkańców regionu nie słabnie i nowe realizacje cieszą się jeszcze większą popularnością niż te dawne.
      Najnowszy spektakl obejrzeli również przedstawiciele Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej: dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik oraz inni pracownicy – Ewa Dobrzańska-Mochniej, Mariola Jagniontkowska i Monika Nagowska.

Tekst: Monika Nagowska
Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej

      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w dniach od 6 do 10 marca 2017 r. brał udział w Giełdzie Szkół zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Tym razem w rolę ambasadorek siennickiej szkoły wcieliły się uczennice z trzeciej klasy Technikum im. Augusta Cieszkowskiego: Wiktoria Dębicka, Emilia Sysa, Ewa Leszczyńska, Marta Kawęcka, Oliwia Leszczyńska, Magda Tochman, Anna Szadura, Nika Wójtowicz i Dominika Zaj. Giełda jest pomyślana jako miejsce spotkań gimnazjalistów z ich starszymi kolegami ze szkół ponadgimnazjalnych i stanowi doskonałą okazję, aby poznać ofertę edukacyjną w mniej formalny sposób – poprzez indywidualne rozmowy. Na potrzeby tego szczególnego wydarzenia, trwającego tradycyjnie przez pięć dni, nauczyciele odpowiedzialni za organizację wyjazdu przygotowali całkowicie nową ekspozycję - tablicę informacyjną z wykazem kierunków kształcenia i prezentację multimedialną. Zawarto w niej m.in. aktualne fotografie z życia szkoły oraz informacje o nauczaniu nowego zawodu (technik hodowca koni) i o współpracy ze Stadniną Koni Arabskich w Białce. Na szkolnym stoisku znalazły się również  materiały zamówione przez zespół promocyjny - estetyczne przybory szkolne firmowane nazwą jednostki, elementy odblaskowe i ulotki reklamowe. Przez Giełdę przewinęło się ponad tysiąc gimnazjalistów ze szkół w Chełmie, Uhrze, Sielcu, Wojsławic, Rudy Huty, Liszna, Pawłowa, Żmudzi, Dorohuska, Białopola, Rejowca, Sawina, Dubienki i innych miejscowości. Pozostaje mieć nadzieję, że szkoła z Siennicy Różanej wyda im się na tyle atrakcyjna, aby zdecydowali się kontynuować naukę właśnie tutaj.
      Giełda tradycyjnie jest organizowana w budynku chełmskiej biblioteki już od ponad 20 lat i przez cały ten czas Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczył w tym edukacyjnym wydarzeniu jako jedyna jednostka z powiatu krasnostawskiego. Za coroczne zaproszenia szczególnie dziękujemy pani dyrektor – Magdalenie Praxmajer-Sienkiewicz. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zawsze była dla siennickiej szkoły otwarta. Zawsze też wiedzieliśmy, że zostaniemy tam przyjęci z życzliwością.
      Przygotowaniami do Giełdy Szkół i opieką nad młodzieżą zajęli się – Monika Nagowska i Robert Bobryk.

      Tekst i fotografie: Monika Nagowska

21 lutego 2017 roku w Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbył się Wieczór Walentynkowy, na który zaproszono miłośników literatury i sztuki. Spotkanie poprowadziła urocza pani Janina Marczyńska, a dla gości przygotowano koncert pod hasłem „Moje serce to artysta”. Przed publicznością zaprezentowali się: Stefan Zając i Edward Słotwiński oraz Katarzyna Kondratiuk i Janusz Ślipecki, a także wokalistki przygotowane przez Zbigniewa Wolanina: Gabrysia Dubaj, Aneta Zaworska, Patrycja Zaworska, Ania Żebrowska i Wojciech Dziedzic. Z prawdziwą przyjemnością widzowie obejrzeli aktorów z Teatru Pokoleń w scenach miłosnych z granych uprzednio spektakli. Z teatralno-wokalnym repertuarem wystąpili: Agnieszka Proskura, Katarzyna Kondratiuk i Bogdan Kargul. Nie zawiodły słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku – interpretowały tego wieczoru piękne wiersze miłosne. Na scenie wystąpiły: Anna Dobosz, Maria Choduń, Teresa Kluga i Barbara Kuś.

Spotkanie stało się okazją do podsumowania konkursów tematycznie związanych z walentynkami. Konkurs plastyczny dla najmłodszych dzieci „Podaruję ci serce” zakończył się zwycięstwem Bartka Gołębiowskiego (I miejsce), Julii Mochniej (II miejsce) i Gosi Mil (III miejsce). W kategorii klas 1-3 najlepsi okazali się Julia Żuliniak (I miejsce), Maciej Dąbrowski (II miejsce) i Zofia Chodun (III miejsce). Podsumowano również konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Zdobione serce walentynkowe”, w którym do rywalizacji o miano najpiękniejszego stanęło 12 serc. Głosowanie na najlepszą pracę odbywało się za pomocą Facobooka. Najwięcej głosów zdobyła praca przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżannem, równolegle pierwsze miejsce uzyskało serce z Rudki, a w dalszej kolejności cukiernicze arcydzieła z Borunia, Siennicy Królewskiej Małej i Siennicy Różanej.

Miłym akcentem było również podsumowanie konkursu poetyckiego „Kocham, jak to łatwo powiedzieć” zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kapuścińskiego w Siennicy Różanej. Komisja konkursowa - Lidia Jurkiewicz (przewodnicząca), Elżbieta Furtak, Ewelina Matczuk i Monika Nagowska - wyłoniła najlepsze utwory przyznając kolejne nagrody: Magdalenie Typiak (I miejsce), Janowi Miszczakowi (II miejsce) i Aleksandrze Rozwałko – uczennicy Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej (III miejsce). Ponadto wyróżnienia otrzymali: Michalina Szczupak, Anna Komajda, Urszula Dobosz i Piotr Żołnacz. Uroczystości towarzyszyła wystaw słodkich serc, biorących udział w konkursie, a także wyrobów Grupy Rękodzieła Artystycznego.

Być może ten wieczór byłby podobny do innych, ale oprócz bogatego programu, niezwykłych uczestników i gości – wyróżniała go szczególna atmosfera. Gdy w pewnym momencie zapadły ciemności rozjaśniane jedynie przez świece i inne pomniejsze źródła światła - zapanował prawdziwie poetycki nastrój. W jaki sposób organizatorzy załatwili sobie czasowe wyłączenie prądu w okolicy, doprawdy nie wiadomo…

   
      Tekst: Monika Nagowska
      Fotografie: Centrum Kultury w Siennicy Różanej

 

Najnowszy numer „Nestora” miał swoją premierę 31 stycznia 2017 roku w – jak zawsze gościnnej – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie. Tym razem czasopismo zdobiły reprodukcje obrazów Doroty Przemorskiej, absolwentki Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, która następnie ukończyła Wychowanie Plastyczne na Politechnice Radomskiej. Artystka maluje farbami olejnymi miejskie pejzaże, zajmuje się też ceramiką. Podczas wernisażu zaprezentowała 24 obrazy. W spotkaniu oprócz Doroty Przemorskiej i jej bliskich wzięła udział redakcja „Nestora”, a także Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz i Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki. Starostę Krasnostawskiego reprezentowała Aleksandra Stachula z Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Tego popołudnia na spotkanie przybyło  wielu gości – miłośników sztuki, literatury i dziejów regionów.
      W najnowszym numerze można przeczytać tekst na temat twórczości Stanisława Pilata, którego czasopismo uczciło ogłaszając rok 2017 jego imieniem. Poza tym zainteresowani znajdą w „Nestorze” nowe informacje na temat krasnostawskiego grodziska, dworów i pałaców z terenu Lubelszczyzny, przegląd dawnej prasy, opis życia znanych postaci związanych z regionem, dalszą część historii Borowicy, przypomnienie rocznic i lokalnych wydarzeń, a także recenzje nowych wydawnictw oraz zacną porcję poezji i anegdot. Spotkanie było okazją, by osobiście porozmawiać z autorami i usłyszeć od nich wiele ciekawych opowieści, również takich, które nie znalazły się w publikowanych tekstach.
      Z treścią najnowszego numeru „Nestora” można zapoznać się w lokalnych bibliotekach, w tym w bibliotece Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej.
      
     

Tekst: Monika Nagowska
      Fotografie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie