Jak widać, praca pedagogiczna prowadzona wspólnie z Augustem Cieszkowskim nabierała w szkole rozpędu od września. Rozważano przy tym, w jakim terminie mógłby się odbywać Dzień Patrona. W końcu zapadła decyzja, by święto to połączyć z Dniami Otwartymi, aby ciekawą postać dawnego właściciela Surhowa mieli także okazję poznać uczniowie z okolicznych szkół gimnazjalnych. Wielkie święto szkoły – czyli pierwsze w historii Siennickie Augustynki – odbyły się 28 kwietnia.

Do Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej przybyli: Wanda Banaszkiewicz (była dyrektor szkoły, sprawująca tę funkcję w latach 70-tych), ks. kan. Ryszard Siedlecki (proboszcz siennickiej parafii i katecheta), Janusz Szpak (Starosta Krasnostawski), Leszek Proskura (Wójt Gminy Siennica Różana), Monika Łukasik (Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Surhowie, który mieści się w dawnym pałacu Cieszkowskich) wraz z Anną Horecką, Dariusz Michalak (Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej), Andrzej David Misiura (Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej) oraz panie z Rady Rodziców – Ewa Miszczak i Barbara Bojarczuk. Ci, którzy nie mogli przybyć na uroczystość przekazali szkole życzenia telefonicznie – jak państwo Ewa Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy – lub listownie.

W programie przewidziano uroczyste spotkanie w hali sportowej, specjalnie przygotowanej na ten niezwykły dzień. Akademię prowadzili: Justyna Wojcieszuk i Wojciech Szkoda. Uczniowie ci pełnili także funkcję lektorów podczas części artystycznej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego z oficjalnymi przemówieniami wystąpili: dyrektor Jacek Jagiełło, dyrektor Wanda Banaszkiewicz i starosta Janusz Szpak. Okolicznościowy list nadesłany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odczytała wicedyrektor Anna Kowalik.

Część artystyczna rozpoczęła się od mocnego uderzenia… w struny elektrycznych gitar. Uczniowie Jakub Mądral i Arkadiusz Miszczak wraz z opiekunem Sławomirem Bandoszem dzięki swojej energetycznej muzyce skupili uwagę widowni na scenie. Nastepnie młodzież przybliżyła sylwetkę Augusta Cieszkowskiego, wyjaśniła, jakie są jego związki z ziemią krasnostawską, dlaczego musiał emigrować z Surhowa do Wierzenicy i czego tam dokonał. Uczniowie wyrecytowali przy tym wiele utworów poetyckich poświęconych patronowi. Przed publicznością kolejno wystąpili: Ewa Kmieć, Dawid Pejcho, Kamil Kowalski, Rafał Furgała, Magdalena Tochman i Michał Mrozek. Oprawę muzyczną (oprócz wspomnianych gitarzystów i odpowiedzialnych za nagłośnienie Daniela Dobosza i Dawida Dobosza) zapewnił zespół wokalny w składzie: Monika Koman i Żaneta Saja. Pięknie zaśpiewane współczesne utwory muzyczne stanowiły pomost między dawnymi i nowymi wydarzeniami, bo August Cieszkowski to patron ponadczasowy.

Niespodzianką dla widzów była obecność na uroczystości samego patrona oraz jego matki Zofii Cieszkowskiej, która choć zmarła, gdy August miał cztery lata, to według scenariusza przedstawienia – nieustannie czuwała nad swoim synem zarówno w Surhowie, jak i w odległej Wierzenicy. W rolę Zofii wcieliła się Nika Wójtowicz. Wystąpiła w powiewnej sukni z okresu Cesarstwa i z symboliczną lampą w dłoniach. Natomiast Augusta Cieszkowskiego świetnie zagrał uczeń Paweł Mazurek. Najpierw energicznie wkroczył na scenę z torbą podróżną i zwiniętymi w rulon planami modernizacji gospodarstwa w Surhowie. Następnie wygłosił własny wiersz, rozpoczynający się od słów „Jakież to powietrze miłe…”. A potem od razu zabrał się do pracy i zaczął objaśniać plany zmian swoim pomocnikom, granym przez Bartłomieja Mazurka i Kamila Kropornickiego. Dopiero, gdy odczytał list przyniesiony przez posłańca (Radosława Berbecia), zrozumiał, że musi emigrować i z żalem opuścił Surhów. Po chwili pojawił się po drugiej stronie sceny w miejscu symbolizującym Wierzenicę i pozostał tam do końca przedstawienia, nieustannie pracując przy swoim biurku w blasku lampy. Wszyscy uczestnicy występu pokazali się publiczności na zakończenie części artystycznej przy słowach ostatniego wiersza – utworu Ewy J. Buczyńskiej pt. „Rozmowa nocą”. Słowa Augusta: „Nie martw się. Wszystko będzie dobrze…” zabrzmiały szczególnie krzepiąco.

Po przedstawieniu głos zabrał dyrektor Jacek Jagiełło - zaprosił na ceremonię uroczystego otwarcia nowej pracowni gastronomicznej przeznaczonej do nauki zawodu i prowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przecięciem wstęgi - w asyście Zofii Cieszkowskiej i Augusta Cieszkowskiego – zajęli się wspólnie z dyrektorem zaproszeni goście. Poświęcenia pracowni dokonał ks. kan. Ryszard Siedlecki. Po ceremonii goście udali się na poczęstunek, a wszyscy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w kolejnych wydarzeniach, jakie zaplanowano w ramach Dni Otwartych.

Szkołę odwiedziło wielu uczniów z okolicznych gimnazjów. Młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną zaprezentowaną przez szkolnego doradcę zawodowego – Elżbietę Krochmalską, w punkcie informacyjnym otrzymała profesjonalnie przygotowane materiały reklamowe, skorzystała z porad Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Chełmie, reprezentowanego przez panie – Elizę Józefacką i Katarzynę Mazurek. Wszyscy odwiedzający szkołę w tym dniu mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają pracownie i internat oraz obejrzeć pokazy przygotowane przez nauczycieli. Młodzież gimnazjalna mogła też z bliska przyjrzeć się szkolnym pojazdom i maszynom rolniczym, wprowadzonym na szkolny dziedziniec przez – jak zawsze niezawodnych – nauczycieli zawodu i nauki jazdy. Podczas Dni Otwartych miały miejsce występy wokalne szkolnego zespołu muzycznego, odbył się też tradycyjny słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.

Ponieważ pracę dydaktyczno-wychowawczą prowadzoną w szkole cechuje wielka różnorodność – Dzień Patrona połączony z Dniami Otwartymi zakończył się imprezą sportową. Pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Waldemara Jurkiewicza zorganizowano międzyklasowe zawody w piłce nożnej halowej. Sali, w której jeszcze przed chwilą odbywała się uroczysta akademia, w sprawny sposób przywrócono zasadniczą funkcję i młodzież bez przeszkód rozegrała serię meczów piłkarskich. Puchar zdobyła klasa II a Technikum.